Rozbudują KOK

Aż 4,3 mln zł udało się pozyskać z funduszy europejskich na rozbudowę Kościańskiego Ośrodka Kultury. Całość inwestycji pochłonie natomiast 6,8 mln zł.

Obejmie ona nie tylko dobudowanie nowej części budynku do już istniejącej, ale również renowację parku sąsiadującego bezpośrednio z KOK-iem, a nawet skwerów zieleni na Placu Wolności.

W wyniku rozbudowy w Ośrodku przybędzie sala widowiskowo-kinowa na 100 miejsc, nowoczesne sale edukacyjne do prowadzenia zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych i teatralnych oraz nowa powierzchnia wystawiennicza w patio i kawiarnia.

Po przeprowadzeniu inwestycji, której realizacja planowana jest na przyszły rok, miasto zadeklarowało także wybudowanie nowej fontanny. Uzupełnieniem projektu jest także planowane wprowadzenie usług teleinformatycznych w postaci aplikacji na smartfony informującej o ofercie kulturalnej KOK-u.

Dodajmy, iż obecnie przeprowadzany jest kompleksowy remont toalet w obecnym budynku KOK, finansowany z budżetu miasta.