Remont jeszcze nie teraz

W kościańskim ratuszu miały  niebawem zostać przeprowadzone kolejne remonty. Będą musiały jednak poczekać. Radni przeznaczyli bowiem 150 tys. zł na przygotowanie projektu gruntownej rewitalizacji ratusza.

ratusz – Początkowo zakładaliśmy stopniowe przeprowadzanie remontów w ratuszu, ale postanowiliśmy włączyć ten projekt do wniosku o dofinansowanie, który będziemy składać w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych. Jednak by to zrobić, musimy posiadać jedną, solidną koncepcję jego modernizacji – wyjaśniał podczas czwartkowej sesji burmistrz Kościana, Michał Jurga. Koncepcja ta miałaby zakładać przeprowadzenie planowanych do niedawna prac, jak na przykład odnowienie sali ślubów czy remontu klatki schodowej, ale także nowych inwestycji, takich jak wybudowanie windy i remonty kolejnych pomieszczeń. Być może w projekt zostanie również włączony pomysł, przedstawiony przez wiceprzewodniczącego rady, Macieja Zielonkę, by z wieży ratusza odgrywany był hejnał naszego miasta. Oczywiście odbywałoby się to z odpowiedniego sprzętu.

Z kolei sam projekt rewitalizacji miasta zakłada, poza remontem ratusza, renowację płyty rynku i przyległych ulic, budowę kolejnego etapu kościańskiego traktu rekreacyjnego, rewitalizację obiektów Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego, a także pokolejowych terenów wokół dworca kolejowego w Kościanie czy terenów po byłych zakładach tytoniowych. W sumie projekt przewiduje 18 przedsięwzięć, które miałyby uprzyjemnić i ułatwić życie mieszkańcom. – Przyjęcie takiego programu to konieczność, jeśli chcemy ubiegać się o fundusze europejskie – zaznacza burmistrz. Nie oznacza to jednak, że wszystkie punkty zostaną zrealizowane, bo nie wszystkie mogą być wykonane przez miasto. Program ma bowiem za zadanie zdiagnozować obecną sytuację i wyznaczyć cele na przyszłość.

pp