Remont Rynku w Kościanie zacznie się w połowie listopada

Roboty rozpoczną się od ulicy Wrocławskiej i będą kontynuowane jeszcze w tym roku przez Rynek w linii prostej, do ulicy Szczepanowskiego.

Remont Rynku w Kościanie zacznie się w połowie listopada
Prace przy rewitalizacji Rynku rozpoczną się od ul. Wrocławskiej, która zyska nową nawierzchnię. Z uwagi na zabytkowy charakter kostka brukowa na deptaku zostanie w części zachowana.

W tej chwili opracowywana jest nowa organizacja ruchu, która będzie wdrażana etapami. – Zaczynamy od deptaka na ul. Wrocławskiej, a następnie będziemy kierować się w stronę Rynku, aż do ul. Szczepanowskiegotłumaczy Kinga Czarnecka, zastępca burmistrza. – Później prace będą prowadzone z drugiej strony Rynku, na skrzyżowaniu od strony fary. Ale to już przyszłoroczna perspektywa.

Remont rozpocznie się od przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej. Równolegle prowadzone będą prace archeologiczne. Pod znakiem zapytania stoją natomiast na razie roboty związane z siecią gazową, ponieważ Polska Spółka Gazownictwa, która deklarowała wymianę sieci, nie podjęła na razie rozmów z miastem w kwestii rozpoczęcia prac.

W związku z remontem jeszcze w tym roku trzeba będzie liczyć się z ograniczeniem ilości miejsc parkingowych na Rynku. W pierwszej kolejności zostaną wyłączone z użytkowania miejsca od strony głównych drzwi wejściowych do ratusza. Miasto zawczasu przygotowało mieszkańców na ten fakt, oddając do użytku parking w stosunkowo bliskim sąsiedztwie Rynku, czyli przy ul. Wyszyńskiego.

Części podziemne w ramach zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wykona Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych ECOBUD Jerzy Marciniak z Czempinia za cenę 504 tys. zł. Z kolei część robót naziemnych powierzono firmie Polskie Surowce Skalne sp. z o.o. Grupa Budowlana z Bielan Wrocławskich za cenę nieco ponad 6,4 mln zł. Na przebudowę sieci podziemnych wykonawca będzie mieć trzy miesiące, a na płytę Rynku i ul. Wrocławskiej 10 miesięcy.