Rada Kościana podniosła podatki

Podczas X sesji Rady Miejskiej Kościana, która odbyła się 17 października, radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podnosi ona stawki od obecnie obowiązujących o 5 proc.

Przedłożony projekt zmienia m.in. stawki od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 0,80 zł od 1 m kw. do 0,84 zł. Z kolei podatek od budynków mieszkalnych z 0,70 zł do 0,73 zł, a od budynków związanych z prowadzeniem działalności z 18 zł do 18,90 zł.

Dochody z podatków od nieruchomości w Kościanie wynoszą obecnie 11 mln 554 tys. zł. Po podwyżce kwota ta zwiększy się o nieco ponad 448 tys. zł. – Obecnie obowiązujące stawki istnieją już kilka lat. Tymczasem mamy drastyczny wzrost kosztów, szczególnie ma to związek z wynagrodzeniami w oświacie, jak również w różnych działach administracji, które samorząd miasta obsługuje, jak MOSiR, jednostki kultury, Urząd Miejski. W związku z podniesieniem płacy minimalnej, musimy również zweryfikować wynagrodzenia pozostałych osób, które pracują na różnych stanowiskach, by zachować odpowiedni poziom płacwyjaśniał burmistrz. – Sam wzrost wynagrodzeń związanych z podniesieniem najniższej płacy krajowej do 2600 zł będzie stanowił obciążenie dla gminy miejskiej w wysokości 1 mln 54 tys. zł.

Jak mówił burmistrz do tego dochodzi jeszcze planowane obniżenie stawek PIT dla podatników, przewidywany wzrost energii o 30 proc. Argumentem przemawiającym za podniesieniem podatków są także – zdaniem burmistrza – stawki obowiązujące w gminach ościennych, które są wyższe niż w Kościanie. Przykładowo obowiązujące obecnie stawki podatku od nieruchomości w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej wynoszą: gmina Czempiń – 19 zł,gmina Krzywiń – 19,52 zł,  gmina Śmigiel –19,50 zł, gmina Kościan – 15,60 zł.

Nie wszyscy radni podzielili zdanie burmistrza. – Jestem przeciwny podnoszeniu stawek podatku od nieruchomości. Uważam, że są inne sposoby zaoszczędzenia pieniędzy dla gminy, a nie sięganie do kieszeni mieszkańców Kościana – powiedział radny Łukasz Naglik. Podał przykłady gmin, w których podatek od budynków mieszkalnych jest niższy niż w Kościanie, a są to Śrem, Gostyń, Środa Wielkopolska czy Leszno. Podobną opinię wyraził radny Wiktor Rudawski. Argumentował, że kościańscy przedsiębiorcy zlokalizowani za przejazdami kolejowymi na ul. Młyńskiej i Gostyńskiej i tak sporo już stracili przez trwającą budowę tuneli, na razie nie powinni więc ponosić dodatkowych kosztów.

Po tych wypowiedziach przystąpiono do głosowania. Rada przyjęła uchwałę 15 głosami za, 3 przeciw (Bajstok, Naglik, Rudawski) i jednym wstrzymującym się (Igłowicz-Betlej). Uchwała zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.