Przymiarki do drugiego etapu rozbudowy urzędu przy Kościuszki

Starostwo Powiatowe w Kościanie ogłosiło przetarg na modernizacje i rozbudowę budynków starostwa i urzędu miasta w Kościanie przy al. Kościuszki 22. Planowany jest m.in. montaż windy zewnętrznej.

W ubiegłym roku zakończył się remont elewacji reprezentacyjnego budynku w Kościanie. Choć efektowny, był to pierwszy etap remontu elewacji. Tak naprawdę jednak pierwsze działania, których celem była modernizacja elewacji i rozbudowa budynków, w których znajduje się siedziba urzędów zostały podjęte już w 2013 roku. Wówczas został opracowany projekt, którego zadaniem było wskazanie prac koniecznych do poprawienia walorów użytkowych i estetycznych obiektu.

 Działania remontowe zapoczątkowano w 2016 r. Odkopano pierwsze fundamenty ścian zewnętrznych budynku, dokładnie oczyszczono odsłonięte powierzchnie ze starych, luźnych powłok bitumicznych, zmurszałych tynków i zapraw. Następnie wykonano izolację ścian, zainstalowano ochronę tej izolacji. Prace kontynuowano w 2017 r.

 W roku 2021 zakończył się pierwszy, duży etap remontu elewacji, w ramach którego wykonano modernizację elewacji na ścianach południowej, wschodniej – frontowej i północnej, a także na ścianach z tyłu budynku, przy dużym parkingu dla klientów.

Pod koniec ubiegłego roku starosta Henryk Bartoszewski zapowiedział kontynuację prac i właśnie teraz ogłoszono na nie przetarg, którego rozstrzygnięcie nastąpi 1 kwietnia. W ramach planowanej inwestycji zostanie wyremontowana elewacja na pozostałych ścianach budynku głównego oraz elewacja budynku gospodarczo-mieszkalnego w głębi dziedzińca.

Prace również będą miały szeroki zakres. W części cokołowej budynku, gdzie widoczne są zawilgocenia i zasolenia, zastosowany zostanie system tynków renowacyjnych WTA, pochłaniających sole wynoszone przez zawilgocenia.

 Pierwotne tynki wapienne były uzupełniane cementowo-wapiennymi, a nawet mocnymi cementowymi. Widoczne są liczne odspojenia i ubytki. Planowane jest skucie istniejącego tynku w całości. Zastosowany zostanie tynk wapienny, podobny do oryginalnego tynku historycznego, w którym będą odtworzone boniowania i inne detale architektoniczne. Dotychczasowa stolarka okienna drewniana zostanie zastąpiona nową PVC. Nowe drzwi drewniane zostaną odtworzone w tym samym rysunku. Całość elewacji będzie pomalowana zgodnie z projektowaną kolorystyką. Wszystkie brakujące opierzenia, jak i te skorodowane, zastąpią opierzenia z blachy tytan-cynk.

Istotną częścią tegorocznego przetargu jest dostawa i montaż windy osobowej zewnętrznej, przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych o udźwigu minimalnym 630 kg i napędzie elektrycznym. Winda będzie miała samonośną konstrukcję stalową, mocowaną do podestów przystanków i cokołu żelbetowego. Obudowa wykonana zostanie z paneli bocznych szklonych. Winda będzie zamontowana przy budynku od strony małego parkingu przy okazałym, pomnikowym platanie. Planowane prace mają zakończyć się do 30 września 2022 roku.

Fot. Starostwo Powiatowe w Kościanie