Przetarg na budowę Centrum Kształcenia przy „Ratajczaku”

Powiat Kościański ogłosił przetarg na budowę Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. F. Ratajczaka w Kościanie wraz z wyposażeniem. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Polskiego Ładu.

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 11 mln zł. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych powiat na realizację zadania otrzymał wsparcie w wysokości 9 mln 350 tys. zł. W ramach złożonego wniosku wkład własny samorządu wyniesie 15 proc. wartości inwestycji.

Ogłoszone postępowanie przetargowe podzielone zostało na dziewięć części:
Część I – Roboty budowlane
Część II – Pełnienie funkcji koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
Część III – Wyposażenie do Pracowni CNC i Mechatroniki
Część IV – Wyposażenie do Pracowni Spawalnictwa
Część V ­– Wyposażenie do Pracowni Gazowniczej
Część VI – Wyposażenie do Pracowni Fryzjerskiej
Część VII – Wyposażenie szkolne (meble)
Część VIII – Sprzęt komputerowy wraz z tablicami interaktywnymi
Część IX – Regały magazynowe

Przewidziano możliwość składania ofert osobno na każdą z części przetargu. Realizacja zadań będzie różna dla poszczególnych części.

Przypomnijmy, że przygotowana koncepcja zakłada powstanie dwukondygnacyjnego budynku, którego powierzchnia użytkowa wyniesie 1100 m2. Obiekt zostanie połączony ze szkołą na poziomie pierwszego piętra. Na parterze, poza zapleczem szatniowo-sanitarnym, pomieszczeniami technicznymi, kotłownią oraz korytarzami z holem, znajdą się przede wszystkim nowoczesne pracownie nauki zawodu. Ponadto znajdą się tam również: sekretariat i gabinet kierownika, pokój nauczycielski, stołówka, pomieszczenia techniczne i socjalne oraz zaplecze szatniowo-sanitarne.

Postępowanie prowadzone będzie na miniportalu Urzędu Zamówień Publicznych i tam też zainteresowani wykonaniem któregokolwiek z powyższych zadań mogą  znaleźć dokumentację dotyczącą postępowania.