Przejazd w Nowych Oborzyskach zamknięty do 18 grudnia

Firma Torpol, która jest wykonawcą prac na linii kolejowej E59 zawiadamia o przedłużeniu robót na przejeździe kolejowym w Nowych Oborzyskach. Jednocześnie gmina prowadzi remont drogi dojazdowej do przejazdu.

Przebudowa przejazdu kolejowego w Nowych Oborzyskach

Jeżeli 18 grudnia będzie rzeczywiście ostatecznym terminem zakończenia prac na przejeździe, to przedłużą się one nieznacznie. Wcześniej bowiem wykonawca zapowiadał, że zakończy roboty do 16 grudnia. Nie jest to jednak pierwsza zmiana terminu, gdyż przejazd, który zamknięto 30 listopada, pierwotnie miał być nieczynny do 7 grudnia.

Należy zwrócić uwagę, że otwarcie przejazdu i tak w tej chwili niewiele zmieni dla kierowców, gdyż trwają prace prowadzone na zlecenie gminy związane z remontem drogi prowadzącej na liczącym 80 m odcinku od przydrożnego krzyża do przejazdu kolejowego. Obowiązuje zakaz wjazdu na tę drogę, choć niektórzy kierowcy próbują i tak dostać się tamtędy do Nowych Oborzysk. Oficjalnie natomiast obowiązuje objazd przez Stare Oborzyska.

Fot. Milena Waldowska

Trwają prace przy przebudowie ulicy Prostej w Nowych Oborzyskach
Przebudowa ulicy Prostej w Nowych Oborzyskach