Przejazd kolejowy w Nowych Oborzyskach zostanie zamknięty

Jak zapowiada wykonawca robót, przejazd dla ruchu samochodowego będzie nieczynny od 30 listopada przez tydzień. Jednocześnie gmina Kościan rozpocznie prace w tym miejscu związane z własną inwestycją.

Przejazd kolejowy w Nowych Oborzyskach

Torpol S.A., generalny wykonawca prac na linii kolejowej E59 informuje o zamknięciu przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Prostej w Nowych Oborzyskach od dnia 30 listopada do 7 grudnia. Tymczasowa organizacja ruchu zakłada poprowadzenie objazdu przez Stare Oborzyska, gdzie niedawno udostępniono dla ruchu przejazd kolejowy w tej miejscowości.

Tak jak już kilkakrotnie informowaliśmy, gmina Kościan przeprowadzi własną inwestycję w tym miejscu. Będzie ona polegała na remoncie 80 m drogi od przydrożnego krzyża w kierunku przejazdu kolejowego.

W ramach inwestycji powstanie chodnik i odwodnienie, a droga zostanie poszerzona do 6 mwyjaśnia Andrzej Przybyła, wójt gminy Kościan.Przetarg na tę inwestycję mieliśmy już rozstrzygnięty. Czekaliśmy aż PKP upora z się przejazdem kolejowym w Starych Oborzyskach i rozpocznie prace w Nowych Oborzyskach. Teraz możemy przystąpić do realizacji naszego zadania.

Roboty przeprowadzi Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „ECOBUD” Jerzy Marciniak z Czempinia za kwotę 288 tys. zł.

Krzyż przy drodze na Nowe Oborzyska.
Droga na odcinku od przejazdu kolejowego w Nowych Oborzyskach do krzyża zostanie poszerzona do 6 m.
Droga w Nowych Oborzyskach
Inwestycja realizowana przez gminę Kościan przewiduje powstanie chodnika wraz z odwodnieniem.
Droga przed przejazdem w Nowych Oborzyskach
Droga przed przejazdem kolejowych w Nowych Oborzyskach od dawna prosiła się o remont.