„Poznajemy zawody w Konopnickiej”

Takie wydarzenie miało miejsce w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie w środę, 11 grudnia. W jego ramach młodsi i starsi uczniowie szkoły poznawali różne zawody, a także odkrywali swoje predyspozycje.

Dzień z doradcą zawodowym został zorganizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie. To jednostka Urzędu Marszałkowskiego, która ma pod swoją pieczą subregion leszczyński, w tym i Kościan.

Centrum od jakiegoś czasu organizuje zajęcia dla uczniów w szkołach podstawowych. Ich celem jest rozbudzanie zainteresowania zawodami już od najmłodszych lat. Zajęcia dla dzieci w klasach I-IV koncentrują się na poznaniu poszczególnych zawodów w formie zabawy. Z kolei w końcowych klasach podstawówki, czyli VII i VIII lekcje mają już charakter doradztwa zawodowego. Uczniowie określają swoje zainteresowania i predyspozycje, które pomogą im w wyborze właściwej dla nich ścieżki zawodowej.

 Jednym z bardzo istotnych punktów szkoleń są zajęcia w szkołach specjalnych. – Uczniowie w tego typu szkołach mają trochę inną drogę zawodową niż w szkołach podstawowych, ale to nie znaczy, że doradca zawodowy nie powinien być tu obecnypodkreśla Grzegorz Kozak, starszy specjalista – doradca zawodowy w CWRKDiZ oraz koordynator projektu. – To są w przyszłości wspaniali pracownicy, niezwykle skrupulatni i dokładni, słuchający poleceń. Takie zajęcia mają na celu zaszczepienie w nich wiary w siebie i  swe umiejętności. Z drugiej strony chcemy także pokazać pracodawcom, że warto stawiać na takie osoby i je doceniać.

 Podczas zajęć w „Konopnickiej” z najmłodszymi uczniami, prezentowano wybrane zawody, które często są również deficytowymi na terenie subregionu leszczyńskiego. Był to m.in. budowlaniec, kucharz, fryzjer, czy okulista. Dzieci były bardzo mocno zaangażowane w lekcję, wyrywały się wręcz do poszczególnych zadań opartych na rekwizytach. Podczas zajęć czytano im również definicje poszczególnych zawodów w formie wierszyków. Te definicje zostały zawarte w książeczce wydanej przez Urząd Marszałkowski. Egzemplarze wydawnictwa trafiły na ręce dyrekcji szkoły.