Powstaje I etap północnej obwodnicy Kościana

W gminie Kościan trwa realizacja zadania pod nazwą “Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odcinku Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5".

Droga budowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a roboty budowlane prowadzone są na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Rozpoczęto je w marcu tego roku.

Zakres prac obejmuje: budowę nowego odcinka drogi o długości blisko 800 metrów, budowę ronda w Bonikowie, ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych, zjazdów i przepustów. Ustawione zostaną również stalowe bariery ochronne i elementy odblaskowe.

Do tej pory prace zostały zrealizowane w blisko 80 proc. Planowany termin zakończenia inwestycji to wiosna 2020 rok. Wartość całego zadania wynosi blisko 6 mln zł.

Jednocześnie trwa także budowa odcinka wpisującego się we fragment obwodnicy, a realizowanego w ramach budowy drogi S5. Chodzi o fragment wraz z nowym rondem łączącym starą piątkę z węzłem Kościan Północ pomiędzy stacją benzynową a zjazdem od strony Poznania do miasta.

Po zakończeniu prac gotowe będą 3 km nowej obwodnicy Kościana. Pozostają jednak jeszcze najistotniejsze 4 km, które pozwolą na przerzucenie ruchu tranzytowego przebiegającego przez miasto. Nowy odcinek ma przebiegać od ul. Poznańskiej i Czempińskiej, a następnie przez tory kolejowe i ul. Pogodną, dalej przez las aż do drogi wojewódzkiej nr 308 za Nadleśnictwem Kościan.

Fot. WZDW w Poznaniu