Polska 2050 składa wniosek do budżetu Kościana

Członkowie Koła Kościan Stowarzyszenia Polska 2050 postanowili złożyć swoje propozycje do przyszłorocznego budżetu Kościana. Zwracają uwagę na ekologię i zdrowie, a także domagają się budżetu obywatelskiego.

Ubolewamy, że z racji braku Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy Kościana są pozbawieni szans zgłaszania swoich postulatów do budżetu, czyli nie mają narzędzia partycypowania, choćby w symboliczny sposób, w dystrybucji publicznych środków, można powiedzieć swoich środków. Apelujemy o wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego w Kościanie i zarezerwowanie środków finansowych na ten cel na rok 2022 r. – czytamy we wniosku przewodniczącego Koła Kościan, Dawida Murka kierowanym do burmistrza Kościana.

Pomimo braku w tej chwili budżetu obywatelskiego, członkowie Polska 2050 postanowili złożyć swoje postulaty do budżetu, ich zdaniem kluczowe. Przede wszystkim zdaniem wnioskodawców miasto powinno postawić na ekologię, w tym zainwestować w odnawialne źródła energii w budynkach miejskich. Ponadto podmioty prywatne, które zainwestują w OZE, mogłyby zostać zwolnione z podatku od nieruchomości na okres pięciu lat.

Z kolei w trosce o zdrowie mieszkańców, a także potrzebę kształtowania ich świadomości prozdrowotnej autorzy listu wnioskują o zwiększenie dostępności do automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED). Miasto mogłoby zakupić kilka takich urządzeń i zamontować je w ruchliwych miejscach publicznych, np. w pobliżu głównego wejścia do ratusza. O tym, jak korzystać z takiego urządzenia w nagłych wypadkach, mieszkańcy dowiadywaliby się na szkoleniach przeprowadzanych w szkołach, urzędach, a także podczas imprez miejskich.

Czy wnioski zostaną uwzględnione przekonamy się po przygotowaniu projektu uchwały budżetowej na 2022 rok. W tej chwili członkowie Stowarzyszenia Polska 2050 deklarują chęć spotkania w celu omówienia szczegółów z burmistrzem i Radą Miejską.