Północna obwodnica Kościana. Czy wjedziemy na nią z Poznańskiej?

Planowana północna obwodnica Kościana, której budowa ma się rozpocząć w 2024 roku zakłada powstanie trzech wiaduktów, m.in. nad ulicą Poznańską i Czempińską. Oznacza to, że z tych ulic kierowcy nie będą mieć możliwości bezpośredniego wjazdu na obwodnicę. Wójt rozważa jednak inne rozwiązanie.

Planowana trasa będzie stanowić przedłużenie istniejącego odcinka – łączącego drogę wojewódzką nr 308 w Bonikowie z węzłem Kościan Północ i dalej nowym rondem przy stacji paliw na „starej piątce”. To właśnie stamtąd, w miejscu gdzie jeden ze zjazdów kończy się obecnie w polu, rozpocznie swój bieg nowa obwodnica.

Na zorganizowanie wjazdów w tych miejscach nie pozwalają przepisy regulujące minimalną odległość między skrzyżowaniami na tego typu drogach.

Poznańska i Czempińska położone są zbyt blisko siebie, aby mogły zostać spełnione określone prawem warunki techniczne umożliwiające bezpośrednie połączenie tych ulic z obwodnicą – wyjaśnia Andrzej Przybyła, wójt gminy Kościan. – Oczywiście dostrzegamy ten problem i już teraz pochylamy się nad nim w rozmowach z zarządem województwa. Zrodził się taki pomysł, aby na bazie drogi, która umożliwi rolnikom dojazd na pola między ulicą Poznańską a „starą piątką” stworzyć dodatkowy bypass, pozwalający skrócić dojazd do nowego ronda i dalej do węzła Kościan Północ z ulicy Poznańskiej. Wymagałoby to poszerzenia planowej drogi dojazdowej dla rolników z 4 do 6 metrów. Inwestycję tę moglibyśmy zrealizować w ramach projektu zamiennego.

Na takie ewentualne rozwiązanie trzeba jednak poczekać do rozpoczęcia budowy, gdyż jakiekolwiek zmiany na obecnym etapie spowodowałyby konieczność uzyskania nowej decyzji środowiskowej. A uzyskanie takiej decyzji to niezwykle długi proces, w przypadku całej obwodnicy trwał on ponad dwa lata.

Włączenie się do ruchu w nową obwodnicę na wysokości Kościana wg obecnego planu będzie możliwe na rondzie na ul. Pułaskiego oraz drugim rondzie na ul. Chłapowskiego pomiędzy Kościanem a Nowym Luboszem. Początek obwodnicy w obrębie miasta będzie z kolei wiódł od istniejącego już ronda przy stacji paliw na „starej piątce”, a jej koniec na planowanym rondzie za Nadleśnictwem na drodze wojewódzkiej 308.