Podwyżki dla radnych Gminy Kościan o 50 proc.

Radni gminni na czwartkowej sesji przegłosowali projekt uchwały dotyczący ustalenia nowych stawek diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży. Do wprowadzenia nowych stawek obligowała ustawa, ale uchwała nie przeszła jednogłośnie.

Nie tylko włodarze poszczególnych gmin otrzymali podwyżki na mocy nowelizacji ustawy, która weszła w życie 1 listopada, a dotyczy wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Podwyżki dotyczą również radnych. Zgodnie z nowelizacją maksymalna wysokość diety radnego uzależniona jest od liczby mieszkańców, a w gminie Kościan może wynieść ona maksymalnie  3221 zł. W przeciwieństwie jednak do wójta gminy Kościan, podwyżki dla radnych nie będą na maksymalnym możliwym poziomie.

Zastosowano przelicznik, w którym diety mogą ulec zwiększeniu o 50 proc. w porównaniu do diet aktualnie obowiązujących. Podkreślę także, że żadnemu radnemu nie przypisano kwoty w maksymalnej wysokości przypisanej przez ustawę. Diety, które przysługują obecnie zostały ustanowione w 2016 roku – wyjaśniał przedstawiając projekt uchwały przewodniczący rady Jan Szczepaniak.

I tak od 1 lutego obowiązujące dla radnych stawki będą wynosić: dla przewodniczącego rady – 2500 zł (obecnie to 1700 zł), dla wiceprzewodniczącego rady – 1800 zł (obecnie 1200 zł) , dla przewodniczących stałych komisji rady – 1500 zł (obecnie 1000 zł),  dla pozostałych radnych – 1.200 zł (obecnie 800 zł). Ponadto uchwalono, że za każdą nieobecność na sesjach rady bądź posiedzeniach komisji dieta będzie obniżana o 150 zł (obecnie jest to 100 zł).

Dyskusji nad projektem uchwały nie było, jednak nie wszyscy radni głosowali za jej przyjęciem. Dwóch radnych było przeciw (Mateusz Nejranowski i Tomasz Klem), dwoje wstrzymało się od głosu (Marta Hetman i Michał Jaworski). Ponadto dwoje radnych było nieobecnych (Aurela Piotrowicz i Zdzisław Gidaszewski). Uchwała przeszła zatem 9 głosami.