Podwyżka za śmieci od 1 listopada

O 8 zł wzrośnie stawka za wywóz odpadów dla mieszkańców gmin należących do Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT, a obowiązywać będzie ona już od listopada. Jak tłumaczy zarząd związku podwyżka jest niestety konieczna.

Od 1 listopada stawka za wywóz odpadów od mieszkańca wynosić będzie 35 zł. W tej chwili natomiast wynosi ona 27 zł za osobę, a obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.

Uchwałę o podwyżce przegłosowano w piątek podczas zebrania szefów 17 gmin należących do związku. Przypomnijmy, że z powiatu kościańskiego do związku należą 3 gminy, czyli gmina Czempiń, miasto Kościan i gmina Kościan.

– To bardzo trudna decyzja, żeby taką uchwałę przedstawić przed zgromadzeniem i bardzo trudna decyzja stała przed wójtami i burmistrzami, aby zdecydować, by taką opłatę przyjąć. W połowie roku do spięcia całego systemu zabrakły nam jednak 4 mln zł. Tyle więcej wynosiły koszty, jak wpływały do budżetu związku. Takie dane za półrocze zawarte są w sprawozdaniu. Te straty się pogłębiają z każdym kolejnym miesiącemzaznaczyła podczas konferencji prasowej informującej o podwyżce Dorota Lew-Pilarska, przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego CZO SELEKT.

Szefowa związku bardzo szczegółowo wyjaśniała powody ciągłego wzrostu kosztów związanych z wywozem śmieci i ich dalszym zagospodarowaniem, a co za tym idzie koniecznością podwyżki dla mieszkańców. Są to m.in. wzrosty kosztów transportu, wzrost stawek pobieranych za poszczególne rodzaje odpadów w centrum zagospodarowania odpadów w Piotrowie Pierwszym, a także wprowadzenie opłat, których wcześniej w ogóle nie było. – Do roku 2019 jako związek nie płaciliśmy za zagospodarowanie odpadów typu makulatura, PET, szkło, metale. Nie płaciliśmy także za zagospodarowanie odpadów typu BIO. Sytuacja na rynku odpadowym w Polsce uległa diametralnej zmianie od stycznia 2020 roku, kiedy rynek chiński zamknął się na przyjmowanie odpadów z Europy i innych krajów i niestety nie ma nabywcy na te odpady. Dlatego z dniem 1 stycznia 2020 zaczęliśmy płacić za zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych – tłumaczy Dorota Lew-Pilarska.

Poważną przyczyną wzrostu kosztów są także diametralnie zwiększające się ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. I tak na terenie związku w 2018 r. przypadająca ilość odpadów rocznie wynosiła nieco ponad 429 kg, w 2019 r. było to 447 kg, a w 2020 r. 461. Do takiego stanu rzeczy przyczyniła się m.in. pandemia. Sporo osób pozostawało w domach, do swoich rodzinnych miejscowości na terenie związku powrócili również studenci przebywający na co dzień głównie w Poznaniu, czy innych dużych miastach. Ponadto bardzo popularne w tym czasie stały się zakupy przez internet, a każde takie zamówienie łączy się ze znaczną liczbą opakowań.

Wszystko to wymusiło na Związku podjęcie decyzji o podwyżce. W przeciwnym razie groziłaby mu utrata płynności finansowej. – Żadna zmiana, która teraz weszła w życie dotycząca Ustawy o czystości i porządku nie wpływa w żaden sposób na obniżenie kosztów mieszkańcowi. Jedynym rozwiązaniem, na które oczekują wszystkie gminy i związki, to wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Co prawda są projekty ustawy, ale nie ma żadnych zdecydowanych działań. Tak więc my będziemy musieli podwyższać te opłaty tak długo, jak wprowadzający na rynek opakowania nie wezmą odpowiedzialności za ich zagospodarowanie. Bo w tej chwili je produkują, wpuszczają na rynek, mieszkańcy kupują produkty i je wyrzucają, za co płacą – mówi z przekonaniem przewodnicząca zarządu SELEKTU.

Dodajmy, że wprowadzana za miesiąc podwyżka nie jest jedyną dotyczącą wywozu śmieci. Od 1 stycznie 2022 r. zmianie ulegnie również roczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych, która wyniesie 191 zł (obecnie wynosi ona 169 zł).

Fot. Milena Waldowska