Podpisano umowę na remont drogi Zbęchy – Nowy Dwór

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie nastąpiło podpisanie umowy na rozbudowę drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 432 – Zbęchy Pole – Nowy Dwór – droga wojewódzka nr 308. Roboty mają ruszyć w kwietniu i potrwają około pół roku.

Remontowany odcinek drogi liczy prawie 6 km. Na całym odcinku będzie wybudowana ścieżka rowerowa, a w terenie zabudowanym szlak pieszo-jezdny. Zbudowane zostaną również progi zwalniające oraz zamontowany będzie elektroniczny wyświetlacz informujący kierowców o prędkości z jaką się poruszają.

W podpisaniu umowy uczestniczyli starosta Henryk Bartoszewski, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie Adam Gabryelski oraz przedstawiciele wykonawcy, którym jest Przedsiębiorstwo Drogowe „Drogbud” z Gostynia w osobach Andrzeja Wojciechowskiego i Jerzego Nawrockiego.

Powierzamy to zadanie firmie dobrej i sprawdzonej. Na terenie powiatu firma ta wykonywała już wiele zadań, a jedna z ostatnich to droga Racot-Darnowo. Została ona zrealizowana w terminie, dobrze i starannie – mówił starosta Henryk Bartoszewski. – Myślę, że za kilka miesięcy będziemy mogli cieszyć się efektami państwa pracy i droga będzie przebudowana.

Wykonawca zapowiada rozpoczęcie robót w połowie kwietnia. Tak późno, gdyż najpierw konieczne jest uzyskanie pozwoleń na tymczasową organizację ruchu. To potrwa, gdyż wymagana będzie decyzja kilku organów, w tym Komendy Wojewódzkiej Policji i Zarządu Dróg Wojewódzkich. – Drogę trzeba będzie zamykać odcinkami. Bo oprócz drogi budujemy także kanalizację, która przebiega w pasie drogowym. Z kolei główne prace przypadną na lato, a więc główny ruch turystyczny. Nie możemy zamknąć z kolei możliwości dojazdu do ośrodków wypoczynkowych położonych nad jeziorem – informuje Jerzy Nawrocki z firmy „Drogbud”.

Zakończenie prac ma nastąpić z końcem października. Realizowana przez powiat inwestycja opiewa na kwotę 10 mln zł, z czego 8,5 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Funduszu Polski Ład. Na procedurę związaną ze sposobem finansowania inwestycji z tego rządowego programu zwrócił uwagę starosta. Wykonawcy wynagrodzenie otrzymują bowiem w tym przypadku dopiero po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia. – Należałoby się zastanowić, czy tak jak przy innych programach finansowania byłaby możliwość częściowego fakturowania w czasie trwania inwestycji. To ułatwia firmom finansowanie takiej inwestycji i zapewnia im pewną płynność. Natomiast wyłożenie przez małą firmę kilku milionów złotych, to bardzo duże przedsięwzięcie. Skreśla to od razu małe, lokalne przedsiębiorstwa w ubieganiu się o taką inwestycję, a mogą być jedynie jej podwykonawcamizauważył starosta Bartoszewski.

Fot. Milena Waldowska