Podatki i opłaty bez zmian

Decyzją radnych opłata targowa oraz stawki podatku od nieruchomości i środków transportu pozostaną na dotychczasowym poziomie. Sprzeciw wobec jednej z uchwał zgłosił radny Teodor Kubacki, który przedstawił swój punkt widzenia na politykę podatkową.

sesja_rady_miejskiejW 2016 r. z tytułu podatku od nieruchomości (od osób prawnych i fizycznych) do kasy miasta wpłynie około 11 mln zł. Podatek od środków transportu zasili budżet w kwocie 686 tys. zł, a opłata targowa przyniesie 380 tys. zł dochodu. – W swojej polityce podatkowej staramy się utrzymywać stabilność, pozostawiając trzeci rok z rzędu stawki na niezmienionym poziomie – mówił burmistrz Michał Jurga.

Jedną z uchwał dotyczącą podatku od nieruchomości przyjęto przy jednym głosie sprzeciwu radnego Teodora Kubackiego, który zaapelował do burmistrza o rozważenie stosowania bardziej zróżnicowanych stawek tego podatku, którego wysokość byłaby zależna od rodzaju prowadzonej działalności. Pozwoliłoby to w większym stopniu wpływać na kształtowanie życia gospodarczego w mieście. Zdaniem radnego obecne przepisy sprzyjają przedsiębiorcom spoza Kościana, którzy dzięki dużej podaży tanich lokali w śródmieściu otwierają psujące wizerunek miasta salony gier.

Poziom zysków uzyskiwanych z najmu systematycznie maleje. Dochodzimy już powoli do granicy opłacalności. Należałoby się zastanowić, czy mamy mieć na uwadze interes tych podmiotów, czy powinniśmy się bardziej martwić o mieszkańców i właścicieli nieruchomości w Kościanie? – pytał radny Kubacki. – Jeśli chcemy, by w centrum powstawało więcej lokali gastronomicznych, należałoby wprowadzić stawki preferujące tego typu działalność. Polityka podatkowa powinna też sprzyjać działalności rzemieślniczej oraz wspierać nasz drobny handel, uginający się pod konkurencją supermarketów. Na tej samej zasadzie powinno się nakładać wyższy podatek na niepożądaną w śródmieściu działalność. Innym pomysłem wartym rozważenia jest wprowadzenie stref podatkowych.
Ustosunkowując się do wypowiedzi radnego Kubackiego życzyłbym sobie, aby ustawodawca dał samorządom większą swobodę w kształtowaniu lokalnych podatków – odpowiedział burmistrz Michał Jurga. – Póki co prowadzenie takiej polityki utrudnia orzecznictwo sądowe podważające stosowanie zróżnicowanych stawek wobec przedsiębiorców. Przywoływany jest tu argument o nierównym traktowaniu podmiotów gospodarczych.

Radny Kubacki jako jedyny zagłosował przeciw uchwale dotyczącej podatku od nieruchomości, choć zaznaczył, że nie należy traktować tego głosu jako sprzeciwu wobec polityki podatkowej burmistrza.