Zamknij

Absolutorium dla starosty i zarządu powiatu kościańskiego

13:37, 23.06.2022 Milena Waldowska Aktualizacja: 13:53, 23.06.2022
Skomentuj
Rada Powiatu Kościańskiego na sesji, która odbyła się 22 czerwca podjęła jednomyślnie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego za wykonanie budżetu w 2021 roku.

Uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu Kościańskiego poprzedza informacja na temat raportu o stanie powiatu i debata. Raport został przez Zarząd Powiatu Kościańskiego opracowany i przyjęty 23 maja. Ogólne założenia dokumentu przedstawiła Maja Moskwa, sekretarz powiatu kościańskiego. Wszyscy obecni na sesji radni poparli uchwałę w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania.

Przed głosowaniem nad absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku głos zabrał starosta Henryk Bartoszewski. Starosta w prezentacji omówił strukturę ubiegłorocznych dochodów i wydatków oraz najważniejsze inwestycje i ich charakterystykę.

Dochody w budżecie w roku 2021 zamknęły się w kwocie 96 261 344,94 zł. W strukturze budżetu 35% stanowiły subwencje, 13% dotacje celowe z budżetu państwa, 2% środki unijne, pozostałe wpływy to 5%. Dochody własne stanowiły 45%.

Wydatki bieżące w 2021 roku zamknęły się w kwocie 72 896 660,28 zł. Z kolei wydatki inwestycyjne w kwocie 19 541 074,06 zł stanowiły 21% kwoty wydatków ogółem. Środki te przeznaczone były głównie na inwestycje drogowe, ochronę zdrowia i bezpieczeństwo. Starosta w swoim wystąpieniu podkreślił, że inwestycje drogowe nie są priorytetem w tej kadencji. Znaczną kwotę, ponad 3 mln zł wydatkowano m.in. na uregulowanie praw własności Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach i jej zakup. To pozwoli na przeprowadzenie zaplanowanych już na ten rok inwestycji modernizacyjnych w tej placówce.

Na inwestycje drogowe w 2021 roku przeznaczono 12 892 592,28 zł. Dzięki tym środkom udało się zrealizować kilka ważnych inwestycji, wśród których znalazły się m.in.: przebudowa drogi powiatowej  Nietążkowo - Robaczyn - Stare Bojanowo, przebudowa drogi powiatowej Kokorzyn - Szczodrowo wraz z budową oświetlenia w miejscowości Szczodrowo, przebudowa drogi od skrzyżowania z drogą powiatową 3911P do Srocka Wielkiego. Powiat udzielił ponadto Kościanowi pomocy finansowej na dofinansowanie przebudowy ul. Wrocławskiej w ramach zadania - Rewitalizacja Rynku, ul. Wrocławskiej.

Ponadto samorząd powiatu kościańskiego w 2021 roku wydatkował kwotę 103 319,26 zł na modernizację pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie, zakup ambulansu dla SP ZOZ w Kościanie. Wydatkowano 571 tys. zł na zakończenie wieloletniej inwestycji, Centralnej Sterylizatorni w SP ZOZ w Kościanie. Kolejnych 70 tys. zł przeznaczono na modernizację pomieszczeń, w których został utworzony punkt szczepień powszechnych w szpitalu. Kolejną dużą inwestycją, której drugi etap jest realizowany w tym roku to remont elewacji budynku starostwa przy al. Kościuszki 22. Samorząd powiatowy wydał na to zadanie kwotę blisko 579 tys. zł. Znaczące środki wydatkowano także na bezpieczeństwo publiczne, gdzie 1 mln zł przeznaczono na modernizację Komendy Powiatowej PSP w Kościanie, a 275 tys. zł na zakup samochodu transportowego i na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego.

Na część inwestycji pozyskano środki zewnętrzne. Łącznie w 2021 roku samorząd powiatu pozyskał z różnych źródeł ponad 7 mln zł.

Po wysłuchaniu starosty Rada Powiatu Kościańskiego zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2021 rok. Opinię przedstawił Michal Samoląg Skarbnik Powiatu. Wszystkie kluby radnych poparły uchwałę o absolutorium. W głosowaniu nad uchwałą 18 głosujących poparło Zarząd Powiatu i udzieliło mu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Fot. Starostwo Powiatowe w Kościanie

(Milena Waldowska)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%