Pieniądze z PUP dla pracodawców z powiatu kościańskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie zachęca przedsiębiorców do skorzystania z możliwości wyposażenia nowego stanowiska pracy. Termin składnia wniosków o refundację kosztów z tym związanych uległ wydłużeniu do 6 marca 2020 r.

Pieniądze z PUP dla pracodawców z powiatu kościańskiego
W ramach refundacji kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy pracodawca może otrzymać z PUP około 18 tys. zł.

Maksymalna kwota refundacji, którą można pozyskać z Funduszu Pracy wynosi ok. 18 tys. zł. Dzięki tym środkom pracodawca może sfinansować zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych do zorganizowania nowego stanowiska pracy.

Przedsiębiorca zainteresowany wsparciem ze strony urzędu powinien złożyć kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek, w którym wskaże jaki sprzęt zamierza nabyć w związku z tworzeniem nowego stanowiska pracy. Zasadność zakupu poszczególnych urządzeń podlega ocenie ze strony pracowników urzędu. Dotyczy to także miejsca, w którym pracodawca zamierza utworzyć nowe stanowisko pracy.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przedsiębiorca dokonuje zakupu z własnych środków. Refundacja kosztów odbywa się na podstawie przedstawionych faktur i kontroli w miejscu pracy.

W ramach prowadzonego naboru, łącznie na refundacje kosztów związanych z wyposażeniem nowego stanowiska pracy PUP w Kościanie przeznaczy ponad 160 tys. zł. Jak dotąd złożono tylko dwa wnioski, dlatego urząd zdecydował o wydłużeniu terminu ich składania do 6 marca br.

Uwaga! Ubiegając się o refundację kosztów związanych z wyposażeniem nowego stanowiska pracy, w dniu złożenia wniosku nie możesz zalegać z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Przy korzystaniu z tej formy wsparcia wymagany okres zatrudnienia oraz utrzymania utworzonych stanowisk pracy wynosi co najmniej 24 miesiące.

Wnioski można otrzymać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie (parter stanowisko nr 6) lub pobrać w wersji elektronicznej na stronie internetowej. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie: Pani Violetta Szymańska – tel. 65 512 10 55 wew. 258 i Pani Alicja Roźmiarek – tel. 65 512 10 55 wew. 205.