Pieniądze dla policji i służb mundurowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”. W ciągu trwania ustawy do służb trafi ponad 10 mld zł, w tym na wynagrodzenie.

W ramach nowego programu największe środki otrzyma policja. Do najliczniejszej spośród formacji podległych MSWiA ma trafić prawie 6,5 mld zł. Państwowa Straż Pożarna otrzyma z kolei ponad 1,9 mld zł, a do Straży Granicznej trafi ponad 1,4 mld zł. Natomiast najmniejsza z formacji, czyli Służba Ochrony Państwa zyska 214 mln zł.

Program modernizacji służb mundurowych został oparty na dwóch kluczowych segmentach działalności. Pierwszy to część rzeczowa o wartości prawie 4,4 mld zł. W jej ramach zostanie zakupiony m.in. nowy sprzęt i wyposażenie osobiste funkcjonariuszy oraz zostaną sfinansowane inwestycje budowlane. Drugi segment to inwestycja w kapitał ludzki. Na tę część zostanie przeznaczone blisko 5,7 mld zł. Pozwoli to m.in. na wzmocnienie etatowe służb mundurowych, wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz podwyższenie wynagrodzeń pracowników służb podległych MSWiA.

Co ciekawe, w ramach programu zostało zaplanowane m.in. utworzenie 250 nowych posterunków policji w małych miejscowościach w całej Polsce. Rozpoczną się także prace nad powstaniem nowej szkoły policyjnej w Lublinie. W policji ma powstać 5,6 tys. nowych etatów. Reorganizację przejdzie również Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (CLKP). Pozwoli to zwiększyć możliwości Policji. CLKP po zmianach będzie przede wszystkim wspierać pracę policjantów, przygotowując m.in. opinie i ekspertyzy kryminalistyczne oraz prowadząc i rozwijając wykrywcze bazy danych. Laboratorium w nowej formule będzie też prowadzić działalność naukową.

Środki w ramach programu modernizacji trafią też do straży granicznej. Ma to na celu wsparcie ochrony granicy państwowej. Straż Graniczna zostanie zgodnie z założeniem wzmocniona przez 4 lata o 750 nowych etatów. Nowe inwestycje mają objąć także Państwową Straż Pożarną. 800 mln zł ma być przeznaczone na budowę nowych strażnic i modernizację istniejących. W ramach Programu powstaną 53 nowe strażnice, a 67 istniejących budynków zostanie zmodernizowanych. Zaplanowano również kupno łącznie 40 specjalnych pojazdów pożarniczych (samochodów z drabiną mechaniczną). Z programu na ten cel zostanie przeznaczone 138 mln zł. PSP również zostanie wzmocniona o nowe etaty przez najbliższe 4 lata.