Paramilitarni podpisują umowy

Zawiązane w tym roku kościańskie Stowarzyszenie Strzeleckie i Historyczne im. Kościańskiej Rezerwy Skautowej podpisało umowę z miastem i wojskiem o współpracy.

paramilitarniCzłonkowie stowarzyszenia działają już od kilku lat i pomagają miastu m.in. w organizacji Gry Miejskiej. Formalnie jednak wpis do rejestru KRS uzyskali w kwietniu tego roku. Rezerwa Skautowa jest organizacją obronną kultywującą tradycje ochotniczego oddziału powstańczego utworzonego 14 grudnia 1918 r. w Kościanie w oparciu o Drużynę Skautową im. Jana Sobieskiego, założoną w 1912 r. Główne cele stowarzyszenia to działanie na rzecz niepodległości kraju, podtrzymywanie i rozwijanie świadomości narodowej oraz postaw obywatelskich, a także przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej. – Ta forma działalności jest pielęgnowana przez państwo. Członkowie takich stowarzyszeń ćwiczą  umiejętności, które mogą się przydać na wypadek wszelkich zagrożeń, czyli konfliktu zbrojnego, katastrofy, klęski żywiołowej  – wyjaśnia wiceburmistrz Maciej Kasprzak.

6 września w gabinecie burmistrza Kościana zostały podpisane dwa porozumienia o współpracy: pomiędzy stowarzyszeniem a 4. Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „GROTA” oraz pomiędzy stowarzyszeniem a miastem Kościan. Umowa z miastem reguluje zasady współpracy przy organizowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć, jak Gry Miejskiej, a także obchodów rocznicowych i świąt patriotycznych. Z kolei umowa z wojskiem umożliwia stowarzyszeniu korzystanie z potencjału jednostki, dostępu do instruktorów, strzelnicy czy wspólnych działań poligonowych.