Otwarcie sali edukacyjnej „Ognik” i przekazanie samochodów

We wtorek, 29 listopada w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji otwarcia sali edukacyjnej „OGNIK’ oraz przekazania samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Robertowi Natunewiczowi. Po przywitaniu zaproszonych gości nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi, otwierające salę edukacyjną „OGNIK”.

Od kilku lat jednostki ochrony przeciwpożarowej realizują zadania edukacyjne widząc w tym sposób na przekazanie społeczeństwu podstawowych informacji o zagrożeniach z jakimi można się spotkać w życiu codziennym. Działania te adresowane są do różnych grup wiekowych i realizowane są wielowątkowo. Najczęstszymi gośćmi w strażnicy są dzieci, które bywają tu nie tylko w ramach wizyt organizowanych przez placówki edukacyjne. Sala wyposażona jest m.in. w mobilny symulator zagrożeń, który daje możliwość dynamicznej prezentacji zagrożeń pożarowych i innych niebezpiecznych zdarzeń, jakie mogą mieć miejsce w domu jednorodzinnym. Symulator wzmacnia przekaz i uzmysławia nie tylko najmłodszym z jakimi zagrożeniami można spotkać się przebywając w domu lub wypoczywając nad wodą.

Podczas uroczystości dokonano wręczenia druhom OSP decyzji o przyznaniu świadczenia ratowniczego z tytułu wysługi lat w OSP. Ponadto Szymon Klemenski, Komendant Powiatowy PSP w Kościanie odebrał kluczyki i dokumenty nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jest on przeznaczony głównie do działań w terenie leśnym i pożarach zewnętrznych.

Następnie dokonano przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. 9-letni pojazd dotychczas użytkowany był dotychczas w kościańskiej komendzie PSP. Auto charakteryzuje się między innymi uterenowionym podwoziem i układem napędowym. Kluczyki do samochodu odebrał Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie druh Hubert Bartkowiak.