Otwarcie drogi w Zbęchach Pole [ZDJĘCIA]

W poniedziałek nastąpiło uroczyste otwarcie świeżo przebudowanej drogi powiatowej wiodącej od drogi wojewódzkiej nr 432 przez Zbęchy, Zbęchy Pole, nowy Dwór do drogi wojewódzkiej nr 308. Nie mogło obyć się bez przecięcia wstęgi i poświęcenia drogi.

Otwarcie drogi znajdującej się na terenie gminy Krzywiń odbyło się z dużym rozmachem, a miało miejsce na końcu miejscowości Zbęchy Pole. Poza władzami powiatu kościańskiego oraz pracownikami Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg, a także burmistrzem Krzywinia i sołtysami wsi Nowy Dwór, Zbęchy, Zbęchy Pole oraz Łuszkowo przez które przebiega droga, obecni byli również przedstawiciele rządu w osobach ministra Jana Dziedziczaka i Piotra Trybka, szefa gabinetu politycznego minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg. Podczas uroczystości nie zabrakło również przedstawicieli wykonawcy realizującego inwestycję z firmy „Drogbud” z Gostynia oraz mieszkańców.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi, poświęcenia drogi dokonał ojciec Kornel Filipowski. Następnie głos zabrał Jan Dziedziczak.Polityka często kojarzy się z kłótniami, z awanturami, z rywalizacją partii. A tutaj mamy przykład dobrego działania polityki. Obecny rząd stworzył możliwość dofinansowania ważnych inwestycji w mniejszych ośrodkach w Polsce. By w ramach równorzędnego rozwoju przełamać dysproporcje. My chcemy inwestować równo i sprawiedliwie w całą Polskę. Bo wszyscy jesteśmy takimi samymi obywatelami Polski i wszyscy mamy prawo do tego, żeby państwo inwestowało w nasz codzienny rozwój. Stąd program Polski Ład – podkreślał minister Jan Dziedziczak.

To właśnie z Programu Inwestycji Strategicznych Funduszu Polski Ład pochodziły w większości środki na tę inwestycję. Jej wartość to nieco ponad 10 mln zł, z czego 8,5 mln zł pochodziło z rządowego dofinansowania. Pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu kościańskiego.

– Taką jedną datę chcę przywołać na początek – 23 maja 2019 roku , godz. 20.00. Czy mieszkańcy pamiętają tę datę?zapytał starosta Henryk Bartoszewski. – Mieliśmy wówczas trudne zebranie w świetlicy wiejskiej. Pojawił się wówczas  problem bezpieczeństwa tego odcinka, gdzie teraz stoimy do drogi nr 308. Dzieci codziennie chodzą tutaj do szkoły, a tymczasem droga była wąska, bez pobocza.Złożyłem wtedy deklarację, że tą drogę zbudujemy. I dzisiaj przyjechałem zameldować, że droga została zbudowana. Powiedziałem jeszcze wówczas, że niezależnie od tego, czy pomoże nam gmina, czy nie, my tą drogę zbudujemy.

Starosta podkreślił także, że inwestycje drogowe nie są priorytetem tej kadencji powiatu. Nacisk kładziony jest bardziej na edukację, zdrowie i opiekę. Zarząd uznał jednak, że ta droga jest istotna, dlatego rozpoczął starania o pozyskanie na nią środków. I to się udało. Przebudowana droga liczy prawie 6 km. Na całym odcinku została wybudowana ścieżka rowerowa, a w terenie zabudowanym szlak pieszo-jezdny. Ponadto zamontowano progi zwalniające oraz elektroniczny wyświetlacz informujący kierowców o prędkości z jaką się poruszają. Inwestycja była realizowana od wiosny, jej zakończenie nastąpiło planowo, czyli do 31 października.

Fot. Milena Waldowska