Otwarcie drogi w Pianowie w tym tygodniu

Pod koniec bieżącego tygodnia nastąpi otwarcie dla ruchu samochodowego przebudowywanego odcinka drogi w Pianowie pomiędzy skrzyżowaniem w kierunku ulic Czempińskiej i Poznańskiej w Kościanie a drogą na Nowe Oborzyska.

Realizacja liczącego 700 m długości odcinka rozpoczęła się w drugiej połowie czerwca, a wykonawca miał 5 miesięcy na uporanie się z zadaniem. Droga zostanie otwarta, choć będą trwały jeszcze prace wykończeniowe. Inwestycja zakończy się jednak terminowo.

– Mimo, iż rozszerzyliśmy to zadanie w trakcie jego realizacji o przebudowę skrzyżowania dróg prowadzących do ulicy Czempińskiej oraz Poznańskiej, nie było potrzeby przedłużania terminuwyjaśnia wójt Adnrzej Przybyła. – Zdecydowaliśmy się na dodatkowe prace, gdyż po wykopaniu podbudowy w tym miejscu, okazało się że warstwa jest już bardzo cienka.

Wartość całego zadania wyniosła około 3,3 mln zł, z czego większość środków pochodziła z Narodowego Funduszu Polski Ład. W ramach inwestycji przebudowano betonowe przepusty oraz kolidującą sieć wodociągowa. Ponadto nastąpiła przebudowa zjazdów i chodnika, położono nową nawierzchnię drogi oraz zamontowano oświetlenie uliczne z aluminiowymi słupami i oprawami typu  LED.

Droga wyposażona jest także w ścieżkę rowerową, która była w tym miejscu jeszcze przed remontem. Odczuwalny jest natomiast brak ścieżki w Pianowie na odcinku biegnącym w kierunku ulicy Poznańskiej. – Sporo osób dojeżdża rowerami do pracy do firm znajdujących się w strefie ekonomicznej, dlatego dostrzegamy zasadność powstania w tym miejscu ścieżki pieszo-rowerowej. Będziemy chcieli wprowadzić do budżetu środki na przygotowanie projektu. Ścieżka miałaby znajdować się po stronie świetlicy wiejskiejzapowiada wójt.

Fot. Milena Waldowska