Odsłonięcie odnowionego pomnika w Jarogniewicach [ZDJĘCIA, FILM]

W niedzielę, 2 października odbyła się uroczystość ponownej inauguracji miejsca pamięci związanego z egzekucjami na ponad 800 pacjentach w czasie II wojny światowej. Pomnik został zrewitalizowany dzięki staraniom Fundacji „Bonum adipisci”.

Fundacja pod kierownictwem dra Emiliana Prałata pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na odnowienie pomnika i przyległego terenu.

Przeprowadzone prace

W ramach przeprowadzonych prac zdemontowano zniszczone opłotowanie, które zastąpiono nowym kutym, odnowiono krzyż i tablicę pamiątkową, wprowadzono utwardzoną nawierzchnię kamienną wokół krzyża i pobliskiego pamiątkowego głazu oraz zamontowano tablicę informacyjną. Nadleśnictwo Konstantynowo, na terenie którego znajduje się miejsce pamięci, uporządkowało teren. Przy dawnej drodze krajowej nr 5 pojawią się również dwa nowe znaki wskazujące na dojazd do miejsca. Koncepcja rewitalizacji oraz przewidziane w jej ramach działania otrzymały pozytywną rekomendację Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.

Odsłonięcie pomnika

Podczas niedzielnych uroczystości obecne były liczne delegacje, w tym posłów, samorządowców Ziemi Kościańskiej, przedstawicieli IPN, służb mundurowych, a także pocztów sztandarowych i członków Stowarzyszenia im. KRS w Kościanie.

Punktualnie w południe zabrzmiał hymn państwowy przy akompaniamencie Orkiestry Dętej „Parada” z Czempinia pod batutą Pawła Drozdy i śpiewem Agnieszki Szymańskiej. Chwilę później dr Emilian Prałat, prezes Fundacji „Bonum adipisci” w swoich słowach przypomniał okoliczności zbrodni, jaka związana jest z miejscem pamięci w Jarogniewicach. Następnie głos zabrali poszczególni uczestnicy uroczystości.

Uroczystego odsłonięcia zrewitalizowanego miejsca dokonali: poseł Tomasz Ławniczak, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Małgorzata Kurowska , burmistrz Czempinia Konrad Malicki i Maciej Badura z Fundacji „Bonum adipisci”.  Miejsce poświęcił ks. Tomasz Marciniak, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Głuchowie. Odczytano również apel pamięci, a poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Z kolei po południu w kościele w Głuchowie odprawiono mszę świętą w intencji ofiar II wojny światowej.

Okrutna zbrodnia

W okresie od 15 do 22 stycznia 1940 roku do lasu w Jarogniewicach przywieziono łącznie 534 chorych (297 kobiet i 237 mężczyzn), wśród których oprócz Polaków było także trzech Żydów, dwóch Niemców i Rosjanka. Wszyscy zostali zagazowani. Później pochowano tu 250 osób psychicznie i nieuleczalnie chorych przywiezionych z północnych rejonów tzw. starej Rzeszy i tu zamordowanych. Tu prawdopodobnie także zakopano szczątki 48 upośledzonych umysłowo kobiet z Zakładu św. Józefa z Osiecznej koło Leszna. Eksterminacja osób chorych, upośledzonych umysłowo i niesamodzielnych była pokłosiem programu „T4”, w ramach którego uśmiercano osoby, które wg nazistów miały stanowić ciężar ekonomiczny i społeczny dla III Rzeszy oraz zagrażać czystości rasy aryjskiej.

Fot. Adam Stryjakowski (Fundacja Bonum Adipisci)

Realizacja filmu: FILIPson