Oddali hołd śmigielskiej kompanii walczącej pod Osieczną

11 stycznia minęła nie tylko 102 rocznica śmierci powstańca wielkopolskiego z Kościana, Franciszka Masztalerza, ale to również rocznica walk powstańczych pod Osieczną z udziałem śmigielskiej kompanii pod dowództwem Józefa Łukomskiego.

11 stycznia 1919 roku śmigielska kompania pod dowództwem Józefa Łukomskiego wyruszyła do Osiecznej i Bukówca Górnego, by wziąć udział w toczących się walkach.

W 102 rocznicę tych wydarzeń, delegacja śmigielskiego samorządu oraz kombatanci złożyli pod pamiątkowym obeliskiem wiązankę kwiatów oraz znicze.

W styczniu 1919 r. Niemcy podjęli próbę zdobycia Osiecznej siłami 60-osobowego oddziału, wysłanego z Leszna. Zamierzano zaatakować miasteczko od południa. W Osiecznej znajdował się w tym czasie oddział dowodzony przez sierżanta Franciszka Muszyńskiego.   Polakom udało się nie dopuścić do okrążenia miasta. Niemcy nie dali jednak za wygraną i rozpoczęli przygotowania do kolejnej wyprawy, tym razem liczniejszej i dokładnie przeprowadzonej. Strona polska, zdając sobie sprawę z tych planów, również przystąpiła do przygotowań. Wieczorem 10 stycznia przybyły na miejsce dwie kompanie: poznańska licząca około 150 osób i śmigielska pod dowództwem podporucznika Józefa Łukomskiego. Mimo intensywnego ognia ze strony niemieckiej i użycia przez nią gazów bojowych, powstańcy brawurowym kontratakiem zmusili Niemców do odwrotu.