Nowy komendant straży pożarnej w Kościanie

Zmiany kierownictwa w Komendzie Powiatowej PSP w Kościanie są związane z podwójnym awansem. Dotychczasowy komendant mł. bryg. Robert Natunewicz przeszedł do Komendy Wojewódzkiej, a nowym komendantem w Kościanie został st. bryg. Andrzej Ziegler – dotychczasowy zastępca.

Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się w poniedziałek, 10 lutego w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu mł. bryg. Dariusz Matczak powierzył pełnienie obowiązków zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu dotychczasowemu Komendantowi Powiatowemu PSP w Kościanie – mł. bryg. Robertowi Natunewiczowi.

Jednocześnie komendant wojewódzki PSP powierzył obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie dotychczasowemu zastępcy – st. bryg. Andrzejowi Zieglerowi.

Ostatnie zmiany kadrowe w kierownictwie Komendy Powiatowej PSP w Kościanie miały miejsce prawie trzy lata temu, kiedy to Robert Natunewicz został komendantem kościańskich strażaków.

Zdjęcia:  KW PSP w Poznaniu