Nowa sołtyska Sepienka

Anna Marciniak stanęła na czele sołectwa Sepienko wchodzącego w skład gminy Kościan. Wybory na nowego sołtysa zostały przeprowadzone 17 maja.

Nowego sołtysa Sepienka wybrali mieszkańcy na zebraniu wiejskim. Wybory przeprowadzono w związku ze złożeniem z końcem lutego rezygnacji przez poprzedniego sołtysa.

Teraz na czele sołectwa będzie stała młoda, 25-letnia Anna Marciniak. Pani Anna jest absolwentką Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie. Wieś Sepienko, którą pokieruje liczy około 150 mieszkańców. Mieszkańcy z pewnością liczą na to, że młoda osoba wniesie powiew świeżości i nowych pomysłów do ich miejscowości.