Nowa firma będzie wywozić śmieci

Od 1 kwietnia zmienia się firma odbierająca odpady od mieszkańców w mieście oraz w gminie Kościan. Będzie to PHU Komunalnik Sp. z o.o. oddział Nysa. Od nowego miesiąca zaczną też obowiązywać nowe stawki za wywóz śmieci.

wywóz śmieci kościan 2020

Firma została wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadami SELEKT. Przypomnijmy, że dotychczas wywozem śmieci w tych gminach zajmowało się przedsiębiorstwo Remondis Sanitech Poznań.

Osoby zainteresowane dzierżawą pojemników od spółki Komunalnik proszone są o kontakt telefoniczny: 77 433 06 82 lub mailowy: m.werynska@komunalnik.net.

Od 1 kwietnia br. roku zmienia się także stawka za wywóz śmieci od mieszkańców na terenie gmin należących do Związku Międzygminnego CZO SELEKT i będzie ona wynosić 27 zł od osoby. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku segregacji odpadów, decyzją administracyjną będzie nakładana wyższa opłata wynosząca dwukrotność  stawki, czyli 54 zł od osoby. W przypadku zgłoszenia w deklaracji kompostownika nie będzie możliwości oddawania bioodpadów w pojemnikach i na PSZOK.

Wszystkie osoby mieszkające na terenie związku, które złożyły deklarację śmieciową, powinny otrzymać pismo informujące o nowych stawkach. – W tej chwili wyszły już od nas wszystkie pisma. Jeżeli ktoś jeszcze takiego jeszcze nie otrzymał, powinien dostać przesyłkę lada chwilainformuje Dorota Lew-Pilarska, przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego CZO SELEKT w Czempiniu. – Dokumenty wysyłane są listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W przypadku nie odebrania listu i cofnięcia się go do nas, będzie on traktowany jako doręczony.

Przypominamy, że opłatę za wywóz odpadów wnosi się do końca danego miesiąca, zatem za kwiecień opłata powinna zostać uiszczona do 30 kwietnia.