Nominacje dyrektorskie w szkołach gminy Kościan

Wójt gminy Kościan powierzył na kolejne pięć lat stanowiska dotychczasowym dyrektorom szkół w Bonikowie i Racocie.

Do 31 sierpnia 2026 r.  dyrektorem Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Bonikowie pozostanie Beata Kubacka. Z kolei Paweł Kaczmarek do tego czasu będzie dyrektorem Zespołu Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Racocie wraz ze szkołą filialną w Turwi.

Przedłużenie kadencji dyrektorom przez organ prowadzący w formie pozakonkursowej umożliwia zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 marca 2020 roku dotyczącego szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Kandydaci na dyrektorów otrzymali pozytywne opinie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.