Która gmina w powiecie jest najbogatsza?

Powiat kościański awansował o 20 pozycji wśród najbogatszych samorządów w 2020 roku. Pozostałe samorządy naszego powiatu odnotowały spadek względem poprzedniego roku. Taki dane wynikają z rankingu opublikowanego przez czasopismo samorządu terytorialnego "Wspólnota”.

Jak zauważają autorzy rankingu, obecna sytuacja samorządów nie przedstawia się optymistycznie. Równoczesny spadek dochodów własnych i wzrost łącznych dochodów oznacza uzależnienie jednostek samorządu terytorialnego od dotacji celowych. Zdaniem autorów rankingu to niekorzystne zjawisko. Z kolei sama pandemia nie okazała się aż tak niedobra w skutkach dla samorządów, jak wcześniej prognozowano.

Metodologia rankingu jest podobna do tej z poprzednich lat. Dodano dochody własne gmin oraz subwencje otrzymywane przez samorządy. Następnie wszystko podzielono przez liczbę mieszkańców w danej gminie. W ten sposób uzyskano wskaźnik majętności per capita (na mieszkańca).

Pominięte zostały natomiast wpływy z dotacji celowych. Jak argumentują autorzy raportu, szczególnie w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych, dotacje mają silny wpływ na wielkość dochodów, ale jest on chwilowy i nie ma związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu.

W oparciu o dane „Wspólnoty” przygotowaliśmy zestawienie dotyczące samorządów regionu kościańskiego.

Powiat kościański zajął 180. miejsce w rankingu najbogatszych samorządów w 2020 roku z dochodem na mieszkańca 901,64 zł. W 2019 roku zajmował natomist 200. pozycję, a więc nastąpił wzrost. Zważywszy, że mamy łącznie 314 powiatów, ten wynik plasuje go w drugiej połowie całego rankingu.

Wśród samorządów gminnych najlepiej w rankingu przedstawiają się miasto Kościan oraz gmina wiejska Kościan, choć oba samorządu odnotowały spadek zamożności względem poprzedniego roku. I tak Kościan uplasował się na 161. miejscu w zestawieniu miast powiatowych z dochodem per capita wynoszącym 3235,56 zł. W poprzednim roku z kolei stolica naszego powiatu zajmowała 107. miejsce. Gmina wiejska Kościan zajmuje 197. pozycję z dochodem na mieszkańca wynoszącym 3949,69 zł. Tutaj spadek wyniósł 22 oczka. Warto jednak podkreślić, że pozycja gminy Kościan w rankingu jest i tak wysoka, gdyż w całym zestawieniu znajduje się aż 1533 gmin wiejskich.

Z kolei wśród gmin miejsko-wiejskich powiatu kościańskiego najwyżej uplasował się Krzywiń. Gmina zajęła 183. pozycję z dochodem per capita 3598,79 zł. To również spadek w porównaniu do 2019 roku, bo wówczas Krzywiń zajmował 159 miejsce. Spore spadki dochodów w 2020 roku odnotowały również gminy Śmigiel i Czempiń. Śmigiel zajął 374. pozycję (dochód per capita 3269,25 zł), co stanowi spadek o 130 pozycji względem poprzedniego roku. Czempiń znalazł się natomiast na 577. miejscu (dochód per capita 2952,50 zł), a w ubiegłym roku zajmował 476. miejsce. Dodajmy, że w tym zestawieniu znalazło się łącznie 611 gmin.