Kto przyjął Ukraińców pod swój dach, musi płacić więcej za śmieci

Zarząd Związku Międzygminnego „CZO-SELEKT” poinformował w wydanym komunikacie, że właściciele nieruchomości, którzy zdecydowali się przyjąć do swoich mieszkań uchodźców z Ukrainy, muszą złożyć nową deklarację śmieciową od 1 kwietnia.

wywóz śmieci kościan 2020

W nowej deklaracji śmieciowej należy zgłosić wszystkie osoby zamieszkujące daną nieruchomość i ponosić opłatę za każdą z nich. – W miesiącu marcu nie egzekwowaliśmy opłat – zauważa w wystosowanym uzasadnieniu do decyzji Dorota Lew-Pilarska, przewodnicząca zarządu ZZM „CZO-SELEKT. – Zapisy ustawy o czystości i porządku są obowiązujące i nikt ich nie odwołał. Jest to sytuacja bardzo trudna, której nikt w przepisach nie przewidział i  wymaga pilnego uregulowania nie na szczeblu gminy czy Związku, lecz na najwyższym rządowym szczeblu.

Jak zauważa kierownictwo SELEKTU, pomaganie jest bardzo szlachetne, ale jednocześnie nie zwalnia z odpowiedzialności za poszczególne dziedziny życia w gminach. Dotyczy to również zwiększonej liczby odpadów w związku ze większą liczbą osób, a także ciągle rosnących kosztów transportu i zagospodarowania. Tylko w marcu na terenie całego Związku zebrano o ponad 700 ton więcej odpadów zmieszanych w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Przez zwiększoną liczbę odpadów, może również zaistnieć konieczność dopłat do systemu z poszczególnych budżetów gmin.

Szefowa SELEKT-u daje ponadto do zrozumienia, że jeśli nie będą ponoszone opłaty za nowych mieszkańców naszego powiatu przez nich samych lub przez osoby je goszczące, koszty związane z gospodarką odpadami zostaną przerzucone na wszystkich mieszkańców gmin.

Z drugiej jednak strony nawet jeśli uda się wyegzekwować opłaty za osoby przybyłe do naszego powiatu, nie oznacza to, że podwyżek i tak nie będzie. – Rok 2022 jest rokiem, w którym będziemy ogłaszać przetargi na transport odpadów. Jakie ceny paliw dominują dziś na rynku, doskonale wiemy. Nie wspomnę o cenach energii elektrycznej i gazu mających wpływ na koszty systemu gospodarki odpadami. Biorąc to pod uwagę chciałabym wszystkim uświadomić, że czeka nas bardzo trudny okres podsumowuje Dorota Lew-Pilarska.