Książka o powstaniu w południowo-zachodniej Wielkopolsce

Archiwum Państwowe w Lesznie wydało książkę we współpracy m.in. z Muzeum Regionalnym w Kościanie autorstwa dra Eugeniusza Śliwińskiego. Jej promocja miała miejsce w Bibliotece Miejskiej.

Książka składa się z dwóch części. W pierwszej znalazło się kilka rozdziałów autorstwa Eugeniusza Śliwińskiego, w której opisuje on okoliczności wybuchu powstania oraz ogólną sytuację w tworzącym się państwie polskim, a następnie skupia się na wydarzeniach w naszej części Wielkopolski. Z kolei druga część wydawnictwa zawiera materiały źródłowe dotyczące frontu południowo-zachodniego w powstaniu. Materiały pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lesznie, Muzeum Regionalnego w Koscianie, Muzeum w Gostyniu, Muzeum Okręgowego w Lesznie.

– O publikacji myśleliśmy już dwa lata temu i miała ona zostać wydana na 100-lecie odzyskania niepodległości. Niestety nie pozwoliły na to finansemówiła podczas czwartkowej promocji książki Eżbieta Olender, dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie. – Muzeum w Lesznie nie miało środków, by współfinansować projekt, musieliśmy poszukać innej instytucji, która by dołożyła. Udało się je pozyskać z Urzędu Miasta Leszno.

Publikacja ujrzała światło dzienne i może teraz stanowić świetny materiał źródłowy oraz krzewić wiedzę o Powstaniu Wielkopolskim.

Po omówieniu książki przez Elżbietę Olender, wykład wygłosił dr Eugeniusz Śliwiński. Zrelacjonował w nim skrótowo opisane przez siebie w książce wydarzenia historyczne. Na zakończenie spotkania jego uczestnicy otrzymali w prezencie książkę. Była to również okazja do uzyskania dedykacji z rąk autora.