Kościaniacy nie płacą za wywóz śmieci

Na koniec października 2020 r. zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wśród mieszkańców Kościana wyniosły ponad 900 tys. zł. Zalegającym z opłatami Związek Międzygminny wysłał w tym roku 234 upomnienia na kwotę ponad 170 tys. zł.

Nie płacą za wywóz śmieci.

W stosunku do roku ubiegłego zaległości z tytułu opłaty śmieciowej na terenie Kościana wzrosły o ponad 39 tys. zł. Do końca roku kwota ta może ulec zwiększeniu.

Problem z sumiennym opłacaniem rachunków za śmieci nie dotyczy tylko Kościana. Na koniec III kwartału 2020 r. zaległości wszystkich mieszkańców związku obejmującego 17 gmin członkowskich wynosiły ponad 13 mln 250 tys. zł. Tylko w tym roku Związek Międzygminny wysłał ponad 4600 upomnień na kwotę 5 mln 800 tys. zł. Zaległości objęte tytułami wykonawczymi wyniosły 2 mln 600 tys. zł.

Windykacja prowadzona jest na bieżąco. Robimy wszystko aby wyegzekwować od mieszkańców jak najwięcej zaległościwyjaśnia Dorota Lew Pilarska, przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”. –  Od stycznia przyszłego roku zaprzestaniemy wysyłanie informacji o stanie salda. Gdy na koncie będą się pojawiały zaległości będziemy wysyłać upomnienia.

Czy rosnąca kwota zaległości wpłynie na wysokość stawek za wywóz śmieci? – Na dzień dzisiejszy podwyżka opłat za odbiór odpadów komunalnych nie jest planowana. Robimy wszystko, aby to przeciągnąć w czasiemówi Dorota Lew Pilarska.Nie wiem jak będzie wyglądał przyszły rok. Mam nadzieję, że pieniądze, które do nas spłyną wystarczą na sfinansowanie systemu gospodarki odpadami na terenie związku.