Konkurs fotograficzny Nadleśnictwa Kościan

Konkurs zatytułowany „Walory przyrodnicze i krajobrazowe lasów” organizowany jest z okazji 100-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Fot. Krzysztof Pawłowski

Konkurs odbywa się na terenie kilku nadleśnictw. Poza Nadleśnictwem Kościan obejmuje on obszary podlegające następującym nadleśnictwom: Karczma Borowa, Grodzisk, Góra, Piaski i Włoszakowice.

Osoby, które zdecydują się na udział w konkursie powinny przesłać jedno zdjęcie przedstawiające tereny leśne lub śródleśne znajdujące się w zasięgu terytorialnym wyżej wymienionych nadleśnictw. Zdjęcia będą oceniane w kategoriach pejzaż, fauna i flora.

Czasu jest dużo, bo zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września bieżącego roku. Zwycięskie oraz wyróżnione prace zostaną nagrodzone i pokazane na wystawie finałowej w Galerii Leszno. Jakie dokładnie będą to nagrody, organizator nie zdradza, ale będą miały charakter rzeczowy i mają być bardzo atrakcyjne. Należy liczyć się z tym, że nagrodzone prace będą wykorzystywane do celów komercyjnych.

Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: konkursfoto100@gmail.com. Regulamin i karta konkursu dostępne sa na stronie www.koscian.poznan.lasy.gov.pl. Informacje o konkursie można uzyskać w Kościanie pod numerem tel. 65 511 55 93 (Magdalena Marchelek).