Kończy się przebudowa Betkowskiej w Nowym Luboszu

Droga jest wykonywana na odcinku liczącym nieco ponad 1,1 km z Nowego Lubosza do granic Betkowa. To inwestycja realizowana przez gminę Kościan. Na przebudowę czeka jeszcze odcinek z Betkowa do Nowych Oborzysk.

Obecnie na modernizowanym odcinku wylana została już warstwa asfaltu. W obszarze zabudowanym inwestycja przewidywała drogę asfaltową z nawierzchnią bitumiczną o szerokości 6 m i chodnikiem z kostki brukowej betonowej. Wykonane zostały także miejsca postojowe pomiędzy chodnikiem a jezdnią. Odwodnienie ulicy nastąpiło poprzez odprowadzenie wody ściekami przykrawężnikowymi do projektowanych studzienek ściekowych.

Poza miejscowością jezdnia ma szerokość 4 m, a pobocza zostały wyrównane i obsypane kruszywem na szerokości 0,5 m. Wykonano także odwodnienie. Zadanie obejmowało również budowę oświetlenia ulicznego i montaż 8 ulicznych lamp ledowych.

Wykonawcą inwestycji o wartości prawie 1,3 mln zł jest firma STRABAG sp. z o.o. z Pruszkowa. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 84,5 tys. zł ze środków marszałkowskich w ramach programu modernizacji dróg dojazdowych do pól.

By w całości połączyć asfaltem Nowy Lubosz z Nowymi Oborzyskami konieczne jest jeszcze wyremontowanie odcinka z Betkowa do Nowych Oborzysk. Leży to już jednak w gestii gminy Czempiń, przez którą przebiega ten odcinek drogi.

Zdjęcia z dnia 4.08 (Milena Waldowska) oraz z dnia 7.08 (UG Kościan).