Kamienica należy już do miasta

Od 1 lutego bieżącego roku samorząd miejski Kościana formalnie jest właścicielem kamienicy u zbiegu ulic Grodziskiej i Piłsudskiego. Nieruchomość ta została zapisana miastu w testamencie.

Przypomnijmy, że właścicielem kamienicy był wieloletni radny miejski, a w latach 1990-1994 zastępca burmistrza, Teodor Kubacki.Właśnie minął rok od jego śmierci, odszedł niespodziewanie 21 maja 2018 r. Wolą zmarłego było, zgodnie z pozostawionym testamentem, przekazanie kamienicy miastu.

Nabycie spadku potwierdzone zostało prawomocnym orzeczeniem Sądu Rejonowego w Kościanie z dnia 23 listopada 2018 roku. W dniu 1 lutego br. podpisano umowę w formie aktu notarialnego, zgodnie z którą gmina miejska Kościan została właścicielem nieruchomości.

– Ostatnia wola zmarłego była przedstawiona ówczesnemu burmistrzowi Michałowi Jurdzewyjaśnia Marta Kubacka, córka Teodora Kubackiego. – Zarówno ja, jak i mama nie miałyśmy żadnych wątpliwości, by spełnić wolę taty. On bardzo kochał Kościan, samorząd był dla niego bardzo ważny. Mamy nadzieję, że budynek będzie służył miastu i mieszkańcom.

Samorząd nie miał zastrzeżeń co do stanu technicznego budynku. Nieruchomość nie była zadłużona. – Na dzień podpisania aktu notarialnego lokale wynajmowało dwóch przedsiębiorców, jedna osoba fizyczna oraz jeden przedsiębiorca korzystający z najmu północno-zachodniej ściany kamienicy na potrzeby baneru reklamowego – wyjaśnia burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

Dodajmy, że w kamienicy występują cztery lokale mieszkalne, które znajdują się na piętrze budynku oraz w części od podwórka. Obecnie tylko jeden z nich jest zamieszkały. Lokale użytkowe są na parterze budynku. Kamienica ma również podwórko wraz z wjazdem od ulicy Grodziskiej. Jest więc duża, co daje spore możliwości jej wykorzystania.

Najemcy, którzy wynajmowali lokale przed formalną zmianą właściciela, korzystają z budynku do dzisiaj. Ponadto obecnie jeden z lokali użytkowych został przekazany w użytkowanie Towarzystwu Miłośników Ziemi Kościańskiej. Nie będzie to jednak stała siedziba Towarzystwa, a jedynie na czas remontu ratusza. Po zakończeniu prac TMZK wróci do wyremontowanych pomieszczeń.

W jaki sposób miasto zamierza użytkować budynek i czy ma wobec niego jakieś plany? – Za wcześnie mówić o konkretnych planach mówi burmistrz. – Na pewno jednak będziemy starali się jak najlepiej wykorzystać potencjał tej nieruchomości.

 Bieżącym utrzymaniem i konserwacją kamienicy będzie się zajmował Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie, który przejmie administrowanie budynkiem od 1 lipca. Zakład oceni potrzebę ewentualnych remontów.