Inwestycje na os. Konstytucji 3 Maja

Rozpoczęły się prace związane z budową drogi w osiedlu Konstytucji 3 Maja przebiegającej wzdłuż ogródków działkowych, w stronę kościoła.

Jest to tzw. łącznik pomiędzy ul. Północną a Poznańską, który ma poprawić komunikację wewnątrz osiedla, a także dojazd do budowanego przedszkola. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR Zygmunt Marszałek z Nowej Wsi. Wartość prac wyniesie 1,2 mln zł i zostanie w części dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.

Prace obejmują roboty przygotowawczo-rozbiórkowe, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni jezdni, chodnika oraz miejsc postojowych, a także oznakowania pionowego i poziomego. Roboty potrwają do końca roku, przy czym przejezdność drogi ma zostać zachowana.

Ponadto 24 września miasto podpisało umowę dotyczącą budowy oświetlenia drogi oraz przebudowy oświetlenia placu w Os. Konstytucji 3 Maja. Wartość zamówienia opiewa na kwotę nieco ponad 167 tys. zł.