I zjazd rodziny Ambrożych

W sobotę 8 czerwca w Śmiglu odbył się I Zjazd Rodziny Ambrożych. W spotkaniu pokoleń wzięło udział 50 osób niemal z całej Polski.

Inicjatorką i główną organizatorką zjazdu była Łucja Strzelczyk ze Spławia. A uczestnicy przyjechali ze Spławia, Nowej Soli, Starego Bojanowa, Leszna, Krośnic, Mórkowa, Szczańca, Warszawy, Pelikana, Rydzyny, Krzycka Małego, Lubonia i Szczecina. Co ciekawe, spośród 11 rodzeństwa Ambroży tylko dwóch mężczyzn nosi to nazwisko do dnia dzisiejszego.

Spotkanie było świetną okazją do wspólnych wspomnień, rozmów oraz planów na przyszłość. Młodsi mieli okazję poznać swoją rodzinę, a starsi twierdzili, że docelowo rodzina liczy około 150 osób.

Kolejne spotkanie zaplanowano za dwa lata.