Gmina Czempiń pozyskała blisko 10 mln zł dotacji

Ponad 7 km ścieżek i dróg rowerowych, sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów przy dworcu kolejowym oraz blisko 100 lamp – to tylko niektóre inwestycje jakie powstaną w gminie Czempiń dzięki uzyskanej dotacji.

Gmina Czempiń pozyskała blisko 10 mln zł dotacji

Wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi” uplasował się na pierwszym miejscu listy rankingowej opublikowanej 5 marca 2021 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Łączna wartość projektu przekracza kwotę 11,3 mln zł, a wysokość dofinansowania to ponad 9,5 mln zł, co pokryje blisko 85 proc. kosztów inwestycji.Cieszy kolejny tak duży sukces przynoszący wielomilionową dotację na realizację ważnych zadań służących mieszkańcom mówi Andrzej Socha, zastępca burmistrza gminy Czempiń.Projekt Gminy Czempiń jest największym, jaki znajduje się na liście rankingowej, gdyż jego wartość przekracza 30 proc. alokacji przeznaczonej na konkurs, która wynosi 30 mln zł.

Zaplanowane w ramach projektu zadania realizowane będą w zdecydowanej większości na obszarze wiejskim Gminy Czempiń. Najważniejsze z nich to:
1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Czempiniu od ul. Kościelnej do ul. Gruszkowej wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym, zielenią i małą architekturą;
2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Wybickiego do ul. Borówko Stare;
3. Budowa ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz ścieżki rowerowej od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do wsi Jasień;
4. Budowa oświetlenia energooszczędnego ciągu pieszo-rowerowego w Piechaninie (od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z DW 310 do przystanku autobusowego w Piechaninie);
5. Budowa oświetlenia energooszczędnego ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego na odcinku od ul. Spółdzielców w Czempiniu do ul. Wodnej w Piotrkowicach;
6. Budowa monitoringu wizyjnego wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej w Czempiniu, na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Kościelnej;
7. Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem na ul. Tarnowskiej w Piechaninie (uzupełnienie brakującego odcinka);
8. Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych Piotrkowice-Jarogniewice;
9. Budowa drogi rowerowej na ul. Kolejowej w Czempiniu (strona prawa od dworca kolejowego do przejazdu kolejowego linii kolejowej biegnącej w kierunku Śremu) wraz z sygnalizacją świetlną na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów przy dworcu kolejowym;
10. Budowa wiaty rowerowej przy parkingu C ul. Krańcowa w Czempiniu;
11. Budowa wiaty odpoczynkowej dla podróżnych w Jarogniewicach;
12. Wyposażenie przystanków w Słoninie, Jarogniewicach, Piotrkowicach, Piechaninie oraz na ul. Kuczmerowicza w Czempiniu w małą infrastrukturę, a także szereg działań informacyjno-promocyjnych dotyczących transportu rowerowego i publicznego.

Realizacja projektu powinna rozpocząć się w II kwartale 2021 r., a zakończenie realizacji całego przedsięwzięcia zaplanowane jest na koniec 2022 roku.