Gmina Czempiń. Liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń

W 2020 roku w gminie Czempiń urodziło się 121 dzieci. Do grona mieszkańców gminy dołączyło 69 chłopców i 52 dziewczynki. Niestety liczbę urodzeń przewyższyła liczba zgonów.

Gmina Czempiń

W ubiegłym roku wśród najpopularniejszych imion nadawanych dziewczynkom w gminie Czempiń znalazły się: Zofia, Lena oraz Emilia natomiast wśród chłopców: Filip, Stanisław i Wojciech.

Stan ludności gminy Czempiń na koniec grudnia 2020 roku wyniósł 11 489. Wśród mieszkańców gminy 5882 osób stanowią kobiety, natomiast 6507 to mężczyźni.

W 2020 roku w gminie Czempiń odnotowano ujemny przyrost naturalny. Liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń i wyniosła 142.