Fotowoltaika już jest, solary wkrótce

Gmina Kościan podpisała umowę na montaż instalacji kolektorów słonecznych u mieszkańców. Ku końcowi zmierza natomiast uruchamianie instalacji fotowoltaicznej w domach.

Umowę na dostawę i montaż wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót budowlanych na obiektach prywatnych gospodarstw domowych gmina podpisała z firmą

Semper Power Sp. z o.o. z Krupskiego Młyna. Zainstalowanych zostanie 40 kolektorów słonecznych wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej oraz uruchomieniem instalacji na obiektach. Firma ma czas do końca listopada na realizację zadania. Kolektory wykorzystywane są najczęściej do podgrzewania wody użytkowej lub wspomagania centralnego ogrzewania.

Przypomnijmy, że jest to drugi etap w ramach projektu „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców gminy Kościan”, na które gmina pozyskała unijne dofinansowanie.

W pierwszym etapie zakończono już montaż 302 instalacji fotowoltaicznych na prywatnych posesjach mieszkańców gminy. U większości mieszkańców nastąpił już proces uruchamiania instalacji. Jest to możliwe po wymianie licznika energii na dwukierunkowy, czego dokonuje firma energetyczna, z którą odbiorca ma podpisaną umowę.