Dobra kondycja Ośrodka

Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie po chwilowych problemach finansowych, które dotknęły go w ubiegłym roku, nie tylko wyszedł na prostą, ale pozyskał również duże dofinansowanie.

Kondycja placówki jest dobra, mamy płynność finansową, także nikt nie musi się martwić o to, że nie będziemy istnieć w Kościanie – podkreśla Agata Michalkiewicz, dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego.

W ubiegłym roku ośrodek znalazł się w trudnej sytuacji po tym, jak Narodowy Fundusz Zdrowia obciął znacząco kontrakt na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji dzieci. Obawiano się wówczas nie tylko o dalsze losy pacjentów, ale również o etaty pracowników, które był zagrożone. Po wielu rozmowach NFZ postanowił spłacić nadwykonania. Kwota ta to koło 60 tys. zł.

– Jednak największym naszym sukcesem na ten moment jest pozyskanie prawie 1 mln zł w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-20. Jest to program zdrowotny w zakresie rehabilitacji medycznej, a nasz wniosek zdobył odpowiednią ilość punktów i dostaliśmy dofinansowanie – mówi Agata Michalkiewicz.

Projekt jest skierowany do podmiotów, które współpracują z NFZ. W jego ramach w najbliższych trzech latach 200 kobiet w wieku 50-59 lat oraz 130 mężczyzn w wieku 50-64 lata będzie mogło skorzystać z turnusów zabiegowych związanych ze schorzeniami kręgosłupa. Celem programu jest działanie na rzecz przywracania osób na rynek pracy. W skład jednego turnusu mogącego trwać do 20 dni zabiegowych wchodzą dwie wizyty lekarskie, dwa rodzaje ćwiczeń w ciągu każdego dnia i trzy zabiegi fizykalne. Dla zakwalifikowanych pacjentów oznacza to znaczne skrócenie czasu oczekiwania na rehabilitację, która normalnie trwa rok. Z kolei dla ośrodka to wzrost zatrudnienia zamiast groźby ubiegłorocznych zwolnień, a także pozyskanie środków na zakup dodatkowego sprzętu w wysokości 40 tys. zł.

Ośrodek będzie przyjmował pacjentów w ramach programu od listopada. Konieczne będzie skierowanie od lekarza.