Czy do Kościana powróci szkoła pielęgniarek?

Taką propozycję złożył Zarząd Powiatu Kościańskiego w związku z trwającymi pracami nad Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 r. oraz Regionalnym Programem Operacyjnym.

Projekt zakłada utworzenie w Kościanie średniej szkoły pielęgniarek na bazie istniejącego do 2012 r. Medycznego Studium Zawodowego funkcjonującego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego.

System kształcenia podstawowego pielęgniarek w Polsce w ostatnich latach uległ głębokim przeobrażeniom. Nastąpiło odejście od systemu kształcenia na poziomie szkoły średniej i pomaturalnej na rzecz szkolnictwa wyższegozauważa starosta Henryk Bartoszewski. – Należy jednak pamiętać, że praca pielęgniarek odbywa się również w podmiotach niemających statusu podmiotu leczniczego, takich jak domy pomocy społecznej, domy opieki. W dobie starzejącego się społeczeństwa, istotne jest zapewnienie właściwej i godnej opieki dla osób starszych i schorowanych.

Efektem utworzenia średniej szkoły pielęgniarek w Kościanie będzie przygotowanie średniego personelu medycznego do wykonywania zawodu pielęgniarki w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie. Projekt swoim zasięgiem wykracza poza teren powiatu kościańskiego.

Projekt powiatu kościańskiego związany jest z zaproszeniem marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka skierowanym do samorządów do składania propozycji projektów o strategicznym znaczeniu dla Wielkopolski. Poza szkołą dla pielęgniarek Zarząd Powiatu zgłosił również pomysł utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego poprzez przebudowę istniejących budynków warsztatów szkolnych przy ZSP w Kościanie. Ostatnią propozycją wpisującą się w strategię województwa jest  budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S5 z drogą wojewódzką nr 308, czyli północnej obwodnicy Kościana.