Cztery zabytki dostaną dofinansowanie

Dotacje na łączną kwotę 50 tys. zł otrzymają trzy parafie na terenie powiatu kościańskiego oraz dworek. Pieniądze pochodzą ze starostwa powiatowego.

Dotacja może być przeznaczona na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków niestanowiących własności powiatu kościańskiego.

Decyzją Rady Powiatu Kościańskiego dofinansowanie otrzymają cztery podmioty. Będzie to Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Idziego w Czerwonej Wsi, która otrzyma 17,5 tys. zł na prace przy ołtarzu bocznym w kościele. Dotację otrzyma również Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu w wysokości 15 tys. zł na odrestaurowanie polichromowanego wnętrza w kościele. Z kolei Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Rąbiniu otrzymała dotację w kwocie 7,5 tys. zł na prace restauratorsko-konserwatorskie przy grobowcu rodu Chłapowskich. Czwartą dotację w wysokości 10 tys. zł otrzymali Małgorzata i Mirosław Gryś – właściciele dworu w Nielęgowie na wykonanie stolarki okiennej.

Wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach składać można corocznie do 15 lutego.