Czas na remont „czwórki”

Trwają przygotowania do planowanej już od dawna termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Kościanie. Na czwartkowej sesji Rady Miejskiej przegłosowano uchwałę budżetową niezbędną, by móc ubiegać się o dofinansowanie na ten cel.

Czas na remont

Sesję zdalną dnia 10 września zwołano specjalnie, by dokonać niezbędnych zmian w budżecie. I tak środki, w wysokości 350 tys. zł zapisane w tegorocznym budżecie na remont szkoły zostały decyzją Rady zdjęte. Jest to konieczne, by móc ubiegać się o dofinansowanie, gdyż wszelkie wydatki na planowaną inwestycję muszą być poniesione dopiero po rozstrzygnięciu konkursu. Z kolei w 2021 oraz 2022 roku w wieloletniej prognozie finansowej miasta zapisano po 1 mln zł jako wkład własny na remont szkoły. Reszta, czyli około 3,8 mln zł ma pokryć wspomniane dofinansowanie, które będzie pochodzić ze środków norweskich. Termin składania wniosków na nie mija 14 września. Łączny remont szkoły oszacowano na 5,7 mln zł.

Szkoła nr 4 została wybudowana w 1960 roku, był to tzw. tysiąclatkaprzypomniał radnym burmistrz Piotr Ruszkiewicz.Ta szkoła wymaga gruntownej przebudowy, będzie to bardzo poważna inwestycja.

Zadanie przewiduje m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu ,wymianę całej instalacji elektrycznej wraz z montażem energochłonnych źródeł światła, wymianę instalacji odgromowej oraz grzewczej. Projekt na te prace powstał już w 2016 roku, a dodatkowo został uzupełniony w tym roku o instalację fotowoltaiczną, na którą również można pozyskać dofinansowanie.

Jeżeli uda się pozyskać środki zewnętrze, remont miałby ruszyć w czerwcu przyszłego roku i potrwać przez całe wakacje. – To bardzo ważna uchwała dla całej społeczności szkoły nr 4 Teraz trzymamy kciuki, byśmy otrzymali to dofinansowanie – podsumował burmistrz sesję dziękując jednocześnie radnym za podjętą decyzję.