Burmistrz uspokaja: dach KOK-u zostanie naprawiony

Niepokój wśród mieszkańców wzbudziły usterki związane z wykonaniem dachu w nowej części Kościańskiego Ośrodka Kultury, oddanej do użytku półtora roku temu. Burmistrz uspokaja, że wszelkie prace naprawcze zostaną wykonane w ramach 5-letniej gwarancji.

Na problem przeciekającego dachu zwrócił uwagę radny Łukasz Naglik, który złożył w tej sprawie interpelację skierowaną do burmistrza Kościana. Odpowiedzi informującej o dwóch przeprowadzonych dotychczas naprawach przez wykonawcę, czyli firmę BUDOMONT, udzielił radnemu Dariusz Łukaszewski pełniący obowiązki dyrektora Kościańskiego Ośrodka Kultury.

Przeprowadzone prace okazały się jednak w dalszym ciągu niewystarczające, gdyż na suficie zauważono nowy, choć niewielki zaciek. Jak zapewnia inż. Władysław Suchora, prezes BUDOMONDU, wszelkie usterki zostaną naprawione w ramach gwarancji.

Dodatkowy niepokój może wzbudzać fakt, że Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT jest również wykonawcą wszystkich prac związanych z wnętrzem budowanego przedszkola na os. Konstytucji 3 Maja.

– Nie ma powodów do obawzapewnia burmistrz Piotr Ruszkiewicz. Wprawdzie BUDOMONT był wykonawcą prac w budynku KOK-u, jednak dach realizował podwykonawca z Leszna. Pan prezes zobowiązał się, że dopilnuje podwykonawcę do zrealizowania naprawy. Odbywa się ona zresztą w ramach 5-letniej gwarancji.

Burmistrz dodaje, że po to właśnie jest gwarancja, by w razie usterek, które mogą zostać wykryte dopiero po jakimś czasie, wykonać poprawki. Tegoroczna zima była dobrym testem dla dachu. – Padający deszcz i śnieg, a następnie roztopy obnażyły błędy w wykonaniu – mówi burmistrz Ruszkiewicz. – Zostały one jednak szybko wyłapane i jest teraz czas na ich naprawę bez konieczności ponoszenia kosztów przez miasto.