Budżet powiatu kościańskiego uchwalony. Radni jednogłośni

To dobry budżet na trudne czasy, który gwarantuje stabilność, a jednocześnie nie hamuje rozwoju powiatu – tak przedstawiony projekt budżetu na 2021 r. ocenili radni ze wszystkich klubów podczas sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

Główne założenia budżetu przedstawił podczas XXII sesji Rady Powiatu skarbnik samorządu, Michał Samoląg. – Skutków epidemii doświadczył każdy z nas, a wpływają one niestety również na sytuację finansową miast, gmin i powiatów. I ta sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Przygotowanie przyszłorocznego budżetu było utrudnione, ponieważ wiele danych było i jest nadal niewiadomych. Założenia, które jednego dnia są aktualne, następnego mogą okazać się już nierealnemówił skarbnik.

Planowane dochody na 2021 r. wynoszą ponad 84 mln zł. W porównaniu z planowanym budżetem na obecny rok jest to wzrost o 3 mln zł, a z planami na 2019 rok – wzrost o 5 mln zł. Zaplanowane dochody własne powiatu na nadchodzący rok, a więc te świadczące o zakresie samodzielności samorządu wynoszą 40 mln zł, czyli prawie 48 proc. łącznego budżetu. Największy udział w tej grupie stanowią wpływy z podatków od osób fizycznych i jest to kwota prawie 20,5 mln zł.

Planowane wydatki opiewają z kolei na kwotę 86,6 mln zł. Deficyt w wysokości około 2,5 mln zł zostanie w większości pokryty środkami z emisji obligacji.

Wydatki majątkowe, a więc przeznaczone na inwestycje wyniosą 11,7 mln zł, co stanowi 13,50 proc. wydatków ogółem. Są one na wysokim, ale mniej więcej na zbliżonym poziomie od kilku lat. Wśród inwestycji najwięcej zostanie przeznaczone na drogi, bo prawie 10,5 mln zł.

Realizacja dużych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2021 r. obejmie:
1. Przebudowę drogi na odcinku Kokorzyn-Szczodrowo wraz z budową oświetlenia w Szczodrowie. Szacowana wartość inwestycji to prawie 3 mln zł.
2. Przebudowę drogi na odcinku Zbęchy Pole-Nowy Dwór- droga wojewódzka nr 308 – 1,5 mln zł.
3. Przebudowę drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do miejscowości Srocko Wielkie – 1,5 mln zł
4. Przebudowę drogi Nietążkowo-Robaczyn-Stare Bojanowo, etap I – 2,6 mln zł
5. Pomoc finansową dla samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę obwodnicy miasta Kościana w ciągu drogi woj. nr 308 – 100 tys. zł.
6. Pomoc finansową dla miasta Kościana na dofinansowanie przebudowy ul. Wrocławskiej w ramach zadania rewitalizacji Rynku – 1 mln 250 tys. zł.

Dodajmy, że część z inwestycji drogowych będzie dofinansowana ze środków zewnętrznych. Z kolei wśród innych, poza drogowymi, zaplanowanych wydatków inwestycyjnych znalazła się m.in. modernizacja elewacji budynku urzędowego przy al. Kościuszki 22, na którą powiat przeznaczy blisko 754 tys. zł, 154 tys. zł na informatyzację szpitala powiatowego oraz odpowiednio 97 tys. zł na zakup 9-miescowego samochodu dla Ośrodka Wsparcia i 75 tys. zł na zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wypowiadający się radni z trzech klubów, czyli Bartosz Kobus (Aktywny Samorząd), Stefan Żurkiewicz (Prawo i Sprawiedliwość), Piotr Błaszkowski (Aktywny Samorząd) i przewodnicząca Rady Iwona Bereszyńska (Porozumienie Ziemia Kościańska) ocenili projekt budżetu pozytywnie. Jedynie radny Błaszkowski wprowadził nutę pesymizmu zwracając uwagę na coraz niższe dotacje i subwencje, a także zmniejszającą się liczbę działek na sprzedaż przez powiat. Jego ocena dotyczyła jednak ogólnej sytuacji, a nie zaproponowanego projektu budżetu. Z kolei radny Żurkiewicz zwrócił uwagę na zmniejszające się zadłużenie samorządu, które zostało obniżone względem 2018 r. o 4 mln zł i na koniec 2020 r. wynosi nieco ponad 21 mln zł. W głosowaniu wszyscy radni poparli projekt jednomyślnie.