Będzie remontowana droga z Turwi do Kopaszewa

Powiat kościański otrzymał 6,8 mln zł wsparcia na tę inwestycję w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Przewidziany do remontu odcinek ma prawie 7 km długości.

Wiosną Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie opracowały i złożyły wnioski o środki na remont dróg powiatowych. Drogą, która zakwalifikowała się na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych jest droga Turew-Kopaszewo.

 Przewidziany do remontu odcinek ma prawie 7 km długości. Nawierzchnia jezdni ma ubytki, nierówności i jest wyszczerbiona. W ramach remontu jezdnia zostanie przebudowana, czyli będzie sfrezowana i wyrównana nową nawierzchnią z masy bitumicznej. Położona zostanie ponadto warstwa ścieralna, a pobocza będą wzmocnione, utwardzone i skarpowane.

Zostanie także wymieniona nawierzchnia chodników. Ponadto wymienione będą kratki ściekowe na kratki przykrawężnikowe. Zostaną zamontowane bariery energochłonne. Rowy będą odmulone i odtworzone. Droga będzie miała nowe poziome i pionowe oznakowanie. Nowa nawierzchnia drogi poprawi bezpieczeństwo podróżnych.

Przewidywana wartość inwestycji to 7 milionów złotych. Brakujące środki będą pochodziły z budżetu powiatu.