Będzie nowy przetarg na okna

Ponad rok trwały zawirowania związane z oknami w budowanym metodą pasywną przedszkolu na os. Konstytucji 3 Maja w Kościanie. W końcu okna zdemontowano, jednak cała procedura związana z wyborem wykonawcy i montażem zacznie się od początku.

Miasto umowę z wykonawcą na okna podpisało w marcu ubiegłego roku. W trakcie wykonywania prac okazało się jednak, że żadne z okien nie spełnia wytycznych zapisanych w dokumentacji. Firma chciała je pozostawić, ale takie rozwiązanie nie wchodziło w grę.

Samorząd rozważał odstąpienie od umowy i naliczenie kary umownej. – Początkowo staliśmy na stanowisku, by firma zdemontowała wadliwe okna, a za niewywiązanie się z umowy zapłaciła karę. Tymczasem druga strona wystąpiła z żądaniem wypłaty przez nas 500 tys. zł za prace, które dotychczas wykonała – tłumaczy Kinga Czarnecka, zastępca burmistrza. – Sprawa w sądzie ciągnęłaby się miesiącami, a my musielibyśmy we własnym zakresie znaleźć firmę, która zdemontuje okna, a potem zwrócić je wykonawcy. Wszystko wiązałoby się z długim czasem oraz dodatkowymi kosztami. Dlatego ostatecznie samorząd zdecydował się na porozumienie z wykonawcą, iż ten zdemontuje okna, a wzajemne roszczenia finansowe stron względem siebie wygaszają.

Okna w tej chwili są już zdemontowane, a miasto przygotowuje się do rozpisania nowego przetargu na wykonanie i montaż stolarki okiennej. – Sytuacja spowodowała duże opóźnienie w budowie przedszkola, ale przynajmniej mamy teraz czystą kartęocenia wiceburmistrz.

Niestety w tej chwili już nierealne jest, by budowa obiektu została zakończona w tym roku. Przypomnijmy, że rozpoczęła się ona trzy lata temu. Zgodnie z zapowiedziami projektantów przedszkole będzie wzorcowym budynkiem użyteczności publicznej budowanym w nowoczesnej technologii. Założeniem projektu jest m.in. ograniczenie kosztów jego utrzymania poprzez zminimalizowanie rachunków za energię, trwałość na lata bez konieczności remontów.