Będzie nowa skarbnik w Kościanie. Agata Majorek zrezygnowała

Rada Miejska Kościana podjęła uchwały o odwołaniu dotychczasowego skarbnika miasta Agaty Majorek i powołaniu nowego, którym będzie Hanna Włodarczak. Obie panie podczas sesji przyjęły kwiaty oraz podziękowania i gratulacje.

Dotychczasowa skarbnik, Agata Majorek złożyła w marcu wniosek o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron. Zgodnie z umową stosunek pracy wygaśnie z dniem 13 lipca 2022 r. W wyniku rozpisanego konkursu nowym skarbnikiem od 14 lipca zostanie Hanna Włodarczak.

Odchodząca skarbnik przyjęła podziękowania za kilkuletnią pracę od burmistrza Piotra Ruszkiewicza. Sama z kolei w swym wystąpieniu podziękowała za współpracę dotychczasowym współpracownikom, a w szczególności mecenas Zofii Łukaszewskiej i sekretarzowi Łukaszowi Postaremczakowi oraz głównej księgowej urzędu, Hannie Węgierskiej-Skibie i współpracowniczkom z wydziału: Danucie Rożynek i Dominice Popiół. Odchodząca skarbnik przypomniała także jak trafiła do samorządu miejskiego.

– Swoją przygodę z samorządem rozpoczęłam pracą w Wodociągach Kościańskich. Wtedy to był jeszcze Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Pracowałam tam jako główna księgowa spółki, która miała powstać. przekształcenia trwały ostatecznie kilkanaście miesięcy, ale to tam poznałam tajniki budżetu, bo wcześniej nie miałam z tym do czynienia. Tam również uczyłam się funkcjonowania samorządu. Dzięki temu mogłam później awansować na stanowisko skarbnika gminy –  mówiła Agata Majorek.

Podsumowując dotychczasową pracę stwierdziła natomiast, że były to trudne lata z trudnym budżetem, ale teraz jest jeszcze trudniej. Zaapelowała w związku z tym do radnych o wyrozumiałość przy ustalaniu budżetu i patrzenie w przyszłość.

Następnie przyszedł czas na powołanie mocą uchwały nowej skarbnik. Przedstawienia jej osoby dokonał krótko burmistrz. – Pani Hanna Włodarczak spełnia wszystkie wymogi na stanowisko skarbnika określone w ustawie. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku finanse i bankowość. Pracowała wiele lat jako główny księgowy, naczelnik wydziału budżetu i skarbnik gminy przez kilka lat. Posiada więc doświadczenie i wysokie kwalifikacje rekomendował burmistrz Ruszkiewicz. Po podjęciu przez radnych uchwały, nowa skarbnik, która podejmie pracę w Urzędzie Miejskim z dniem 14 lipca przyjęła gratulacje. – Szanowni państwo radni, bardzo dziękuję za powierzenie funkcji i mam nadzieję, że chociaż w części dorównam ustępującej pani skarbnikpowiedziała Hanna Włodarczak.

Fot. UM Kościan, archiwum Kościaniak